Welkom

De vereniging “de Nederlandse Schapendoes”  is in 1947 opgericht door een klein groepje enthousiaste fokkers die dit oude Nederlandse ras terug wilde fokken. Samen met Nederlands bekendste kynoloog, dhr. Toepoel, werd de standaard opgesteld. Hierin wordt beschreven hoe de ideale schapendoes er uit moet zien.Sinds het allereerste begin werd op rasniveau gefokt, dat wil zeggen, niet iedere fokker voor zich, maar steeds rekening houdend met een verantwoorde genenspreiding in het gehele ras om inteelt tegen te gaan.Tot op de dag van vandaag wordt in onze vereniging op deze manier gefokt.De vereniging “de Nederlandse Schapendoes” heeft dus al 69 jaar ervaring in het succesvol opbouwen en in stand houden van één van de mooiste Nederlandse rassen.Prins Pet Foods

 

Mededelingen

 1. Nieuwe Hondenlogboeken
 2. Tot nu toe waren er meerdere soorten Hondenlogboeken in omloop. Voor stamboomhonden was er het Rashondenlogboek, waarmee aan alle activiteiten deelgenomen kan worden.

  Lees meer…

 3. Bedankt
 4. Alle fokkers, die aanwezig waren op de JHD, soms zelfs met complete nesten, heel hartelijk bedankt.
  Lees meer…

 5. Rectificatie
 6. In het artikel over het Schapendoesweekend stond als keurmeester Hans van Raad vermeld voor de inventarisatie. Dit moet zijn keurmeester: Jettie Alberts.

 7. Enquête
 8. Vriendelijk verzoek van de FAC: Heeft u een schapendoes, geboren in 2013? Wilt u dan de enquête invullen? Het kost u maar een paar minuutjes en wij zijn blij met …
  Lees meer…

 9. Gratis toegang tot DoesData.
 10. Met ingang van 1 januari 2016 kan ieder lid (geen gezinslid) van de VNS gratis toegang krijgen tot DoesData, de officiële internationale database van de Nederlandse Schapendoes.
  Lees meer…

 11. Oproep aan alle dekreu-eigenaren
 12. De FAC wil uw gegevens als dekreu-eigenaar op de dekreuenlijst verder actualiseren en uitbreiden met de moderne communicatiegegevens zoals telefoonnummers en e-mailadressen.
  Lees meer…


Overig nieuws

 1. Uitslagen KCM 2015
 2. Amendementen VFR
 3. 1ste Officiële Herding Trial
 4. Uitslagen DE NATIONALE 2015
 5. Beantwoording Kamervragen over zieke rashonden en het Fairfok-keurmerk.
 6. Update regeling import pups
 7. Het Verenigingsfokreglement is goedgekeurd
 8. Bedrijfsmatigheid fokkers in nieuw besluit houders van dieren
 9. Foto impressie KCM 2014
 10. Gezondheidsenquete / Health Questionnaire