Welkom

De vereniging “de Nederlandse Schapendoes”  is in 1947 opgericht door een klein groepje enthousiaste fokkers die dit oude Nederlandse ras terug wilde fokken. Samen met Nederlands bekendste kynoloog, dhr. Toepoel, werd de standaard opgesteld. Hierin wordt beschreven hoe de ideale schapendoes er uit moet zien.Sinds het allereerste begin werd op rasniveau gefokt, dat wil zeggen, niet iedere fokker voor zich, maar steeds rekening houdend met een verantwoorde genenspreiding in het gehele ras om inteelt tegen te gaan.Tot op de dag van vandaag wordt in onze vereniging op deze manier gefokt.

De vereniging “de Nederlandse Schapendoes” heeft dus al 67 jaar ervaring in het succesvol opbouwen en in stand houden van één van de mooiste Nederlandse rassen.

 

JHD-2014

Mededelingen

 1. Certificaten & Lidmaatschapskaart
 2. Fokkers die nog geen certificaten of lidmaatschapskaart hebben ontvangen kunnen zich melden bij het secretariaat.
  Lees meer…

 3. Mededeling naar aanleiding van ALV!!!
 4. Geachte leden van de Vereniging de Nederlandse Schapendoes,
  op zondag 9 februari 2014 is tijdens de Algemene Ledenvergadering een situatie ontstaan waarbij onze vereniging tijdelijk zonder bestuur is komen te staan
  Lees meer…

 5. Lidmaatschap 2014
 6. Met ingang van 2014 werken wij niet langer met acceptgiro’s.
  Lees meer…

 7. Foto impressie KCM 2013
 8. Zondag 24 november 2013 werd er in Leerdam de jaarlijkse Kampioenschapsclubmatch gehouden.
  Lees meer…

 9. Foto impressie Schapendoesweekend
 10. In het weekend van 14 en 15 september werd het jaarlijkse Schapendoesweekend gehouden.
  Lees meer…

 11. Akkoordaanvraagformulier nu ook digitaal.
 12. Op verzoek van de secretaris van de FAC is het nu ook mogelijk om het akkoordaanvraagformulier geheel digitaal in te vullen.
  Lees meer…

 13. Verenigingsfokreglement actief
 14. Zondag 14 oktober 2012 jongstleden is op de ALV het verenigingsfokreglement vastgesteld. Dit fokreglement vervangt het “oude” rasspecifieke fokreglement en gaat in per 14 oktober 2012.
  Lees meer…


Overig nieuws

 1. Foto impressie CAC show voor de Nederlandse Hondenrassen
 2. Uitslagen van CAC-Show voor de Nederlandse Hondenrassen
 3. Foto impressie JHD 2013
 4. Uitslagen int. tentoonstelling “de Utrecht” Utrecht 20-10-2012
 5. Uitslagen KCM Leerdam
 6. KCM clubwinnaar: Femke Akqi van de Korte Toren
 7. Handboek ‘fokken van rashonden’ gratis digitaal beschikbaar
 8. Huisdierbezitters gezocht voor deelname aan onderzoek.
 9. Leveringsvoorwaarden van het winkeltje aangepast.
 10. ECVO onderzoek