Afgegeven akkoordverklaringen

Voor een akkoordverklaring dienen de teef en de reu(en) gekwalificeerd te zijn voor de fokkerij.

Een hond wordt geschikt geacht voor de fokkerij, wanneer deze:

  • ófwel aan maximaal twee inventarisaties heeft deelgenomen en de kwalificatie “geschikt” heeft behaald. Deze inventarisaties dienen te worden uitgevoerd door verschillende, voor het ras bevoegde en in Nederland opgeleide keurmeesters. De te inventariseren hond moet een leeftijd hebben van tenminste 15 maanden. Tussen twee inventarisaties moet een tijdsverloop bestaan van tenminste 6 maanden, tenzij de hond ouder is dan 24 maanden.
  • ófwel aan één inventarisatie heeft deelgenomen en de kwalificatie “geschikt” heeft behaald, mits daarbij tevens tenminste tweemaal de kwalificatie ZG of U is verkregen op door de rasvereniging georganiseerde clubmatches en/of op CAC/CACIB-tentoonstellingen, waarbij de kwalificaties zijn gegeven door verschillende, voor het ras bevoegde en in Nederland opgeleide keurmeesters.

Tenminste één van bovengenoemde kwalificaties dient behaald te zijn nadat de hond de leeftijd van 21 maanden heeft bereikt.

 

Van de volgende combinaties is door de FAC een akkoordverklaring / advies afgegeven.

 

Maand Naam fokker Naam teef Naam reu Naam reserve reu
2016-11 Mevr. I Dijksma Nyssa Bibi vh Molengat   Chappers Casino Boogie
2016-11 I. Bysted Fanica aja Willtop Akeleje Latecaldo de Nature Paisible  
2016-11 M. Janssen Blija Does van Reurik   Baloe-Zanne vd Roeskebeer
2016-11 M. Lefering Roxroro’s Danique Amie Melody Canjer Quibus v. Siebshuis  
2016-11 M. Lefering Roxroro’s Danique Amie Melody Duindonder Charming Bikkel  
2016-11 H. vd. Woude Mara la Does Victor v.d. Rietveldsche Vaart  
2016-11 A. Verweij Meggy Indy Snoezendoes Tibor Luna v.d. Rietveldsche Vaart  
2016-12 I. Cloos Jamaica Queen des Uns et des Autres Noopy Pandat de Nature Paisible  
2016-12 L. Tunderman Zingoalla’s Chocolat zola Chica Eco Epke v. Deerne Dartel  
2016-12 M. Smeenge Vaya v.d. Rietvelsche Vaart   Ons Vrolijk Doesje Odi van Anton
2016-12 R. de Monnink Fadhili-puck van os Doezehofke Dolle Diesel v.d. Zeeuwse Strangen  Eco Epke van Deerne Dartel 
2017-01 G. De Wit – Bazelmans Noortje Lycke van de Korte Toren Ons Vrolijk Doesje Vedor Sil Suuske  
2017-01 G. Paalman Kicke Fleur d’Aubrey  Murphy Storm van de Brederwiede Matsen Storm Josje van de Brederwiede
2017-01 G. De Wit – Bazelmans Femke Akqi van de Korte Toren La Familia’s Teun Camaro Cannastra Kobus Lycke van de Korte Toren
2017-01 G. De Wit – Bazelmans Femke Akqi v.d. Korte Toren Desperado les Bijoux de la Princesse Tip Tap des Uns et des Autres
2017-01 G.De Wit – Bazelmans Noortje lycke van de korte toren Ons Vrolijk Doesje Vedor Sil Suuske  
2017-01  G. Paalman Kicke fleur d’aubrey  Murphy Storm van de Brederwiede Matsen Storm Josje van de Brederwiede
2017-01 G. De Wit-Bazelmans Femke akqi v.d. Korte toren La Familia’s Teun Camaro Cannastra Kobus lycke v.d. Korte toren
2017-01 M.J. Smeenge-Konings Vaya van de Rietveldsche Vaart Ons Vrolijk Doesje Vedor Sil Suuske  
2017-01  G. De Wit-Bazelmans Femke akqi v.d. Korte toren Desperado les Bijoux de la Princesse. Tip Tap des uns et des Autres
2017-02  M. Rietdijk-Dorant Tica Toepoel van Snuffel Knuffel Fanica Tiptop Tjano  
2017-02 J.M.H.L. Jaeqx Fadhili-Nona-Lily v. Os Doezenhöfke Jungdoes Fantastic Fijell de Licht Cecil Thijs van Belugas Huske
2017-02 M. Rietdijk-Dorant Tica Toepoel van Snuffel Knuffel Fanica Asti Willetop Amarone Fanica Bazil Tinkamaro Bacardi
2017-02 S.A.M Eggenhuizen-Bisseling Carice Amy Van De Seven Aeren Jouke Eefje Van De Korte Toren