Gezondheidsonderzoeken

Ieder schapendoes waarmee gefokt gaat worden moet 2 oogonderzoeken ondergaan.

Het ECVO onderzoek is één jaar geldig, de PRA Gentest behoeft maar éénmaal plaats te vinden.

 

ECVO oogonderzoek

Meer informatie over het ECVO (European College of Veterinary Ophthalmologists) oogonderzoek en vooral ook wat voor regels er worden gehanteerd kunt u vinden op de site van de Raad van Beheer onder “Oogonderzoek”.

De namen en adressen van de verschillende dierenartsen die door de ECVO erkend zijn vindt u ook op de site van de Raad van Beheer onder “Dierenartsen oogonderzoek”.

Het bestuur wil de leden van de Vereninging de Nederlandse Schapendoes attent maken op het volgende:
Eigenaren die hun schapendoes buiten de verenigingsactiviteit een ECVO onderzoek laten uitvoeren bij een oogspecialist dienen duidelijk op het ECVO formulier aan te geven dat men lid is van de Vereniging de Nederlandse Schapendoes”. VNS is de afkorting, zodat wij als rasvereniging de juiste gegevens krijgen.


gPRA gentest

Vanaf 1 oktober 2008 biedt de Ruhr-Universität-Bochum de directe gentest voor gPRA aan bij de Nederlandse Schapendoes.

De diagnostiek is 100% nauwkeurig.

Uit de test blijkt of een hond vrij is van PRA (++), drager (+-) ofwel lijder(- -) is.

De kosten bedragen € 66,-. De rekening wordt u tezamen met de uitslag toegezonden.

Onder deze link [PDF] vindt u een onderzoeksformulier voor Molecular Genetic Diagnostics, dat u op uw computer verder in kunt vullen en daarna uitprinten.

Overhandig het (deels ingevulde) formulier aan uw eigen dierenarts en vraag hem om ofwel:

1. Bloedmonsters

Voor een goed resultaat heeft het sterk de voorkeur om de test te doen met bloed¬monsters. Hiervoor in ieder geval 2 EDTA-buisjes bloed insturen, bij voorkeur 5 ml ieder, maar als het niet lukt zoveel bloed af te nemen, dan 2 monsters van ieder 4 of desnoods 3 ml.

ofwel

2. Mouthswab (uitstrijkje van het wangslijmvlies)

Als het te moeilijk of onmogelijk is om bloedmonsters te nemen (bijv. bij puppies) kunt u uw dierenarts vragen minimaal 3 swabs te nemen en deze op te sturen. Belangrijk hierbij is dat niet alleen speeksel, maar ook een klein beetje weefsel op een wattenstaafje wordt verzameld. Daarvoor moet met een schoon en droog wattenstaafje minstens 10x stevig over de binnenkant van de wang gewreven worden. Er moeten per hond of pup 3 of meer monsters worden afgenomen, elk apart verpakt in een Zip-Lock zakje of een droog kunststof buisje, waarop duidelijk de naam van de betreffende hond is geschreven.

Verder dient u bij te sluiten:

  • Een kopie van de originele stamboom.
  • Indien beschikbaar een kopie van het meest recente rapport oogonderzoek (ECVO).
  • Het ingevulde en ondertekende onderzoeksformulier.

Alles samen met “Priority” verzenden naar de Ruhr-Universität te Bochum, Duitsland.

Belangrijk:

Bloedmonsters en/of swabs bij voorkeur aan het begin van de week laten afnemen en versturen zodat deze snel ter plaatse zijn.

Sticker met naam van de hond op ieder bloedmonster en/of iedere swab plakken.

Reeds indirect geteste Schapendoezen:

Aangezien de afstand tussen de marker en de geïdentificeerde mutatie ongeveer 1.6 Mb is, bestaat er een kleine theoretische kans op vals negatieve respectievelijk vals positieve uitslagen indien er een recombinatie is opgetreden. Bij de Schapendoes zijn recombinaties gevonden tussen marker en mutatie bij ~1% van de geteste honden, waarbij dit het b allel betrof. Wij bevelen daarom aan om een directe DNA test uit te voeren bij al die Schapendoezen, waarbij in de Markertest minstens één b allel gevonden is.

Het is voldoende indien de eigenaren van reeds indirect geteste Schapendoezen het onderzoeksformulier voor de directe DNA test opsturen met vermelding van het onderzoeksnummer (PRASD) van de markertest. Het is niet nodig nieuwe bloedmonsters en kopie stamboom te zenden en/of het formulier door een dierenarts te laten ondertekenen. Het testresultaat zal gezonden worden aan het opgegeven adres, tezamen met een rekening van € 30,=.