Welkom

De Vereniging “de Nederlandse Schapendoes” is in 1947 opgericht door een klein groepje enthousiaste fokkers, die dit oude Nederlandse ras, wat toentertijd nagenoeg was uitgestorven, terug wilde fokken. Samen met Nederlands bekendste kynoloog, dhr. Toepoel, werd de rasstandaard opgesteld. Hierin wordt beschreven hoe de ideale Schapendoes eruit zou moeten zien.

Sinds het allereerste begin werd geprobeerd op rasniveau te fokken, dat wil zeggen, niet iedere fokker voor zich, maar rekening houdend met een verantwoorde genenspreiding in het gehele ras om inteelt tegen te gaan. Dit is in sommige periodes beter gelukt dan in andere. Vandaag de dag wordt in onze Vereniging wederom met veel aandacht voor de populatie gefokt.
De Vereniging “de Nederlandse Schapendoes” heeft inmiddels meer dan 70 jaar ervaring met het succesvol opbouwen en in stand houden van één van de mooiste Nederlandse rassen.

Wat doet de VNS…

…voor de Nederlandse Schapendoes?

Het beleid van de VNS is erop gericht de gezondheid van de Nederlandse Schapendoes te waarborgen, en zo mogelijk te verbeteren. De VNS heeft voor de Nederlandse Schapendoes een fokreglement en een Fok Aangelegenheden Commissie (FAC). De FAC heeft overzicht over de populatie en houdt strak de vinger aan de pols waar het gezondheidszaken betreft. Zo nodig schakelen zij deskundigen in om hen bij die taak te helpen, zoals dierenartsen, specialisten en universiteiten.

De VNS organiseert gemiddeld eens in de vijf jaar het rasexamen voor Kynologisch Exterieur Keurmeesters die hun bevoegdheid voor de Schapendoes willen behalen. Dit gebeurt in samenwerking met de Raad van Beheer.

Daarnaast zijn wij medeoprichter en deelnemer in de geautomatiseerde internationale database Doesdata, waarin alle bekende gegevens van alle Schapendoezen zijn opgenomen, van pups die nu geboren worden, tot aan de founders van het ras. Deze database wordt gebruikt om de stand van het ras te monitoren, het fokbeleid te bepalen en om zorgvuldige combinaties van ouderdieren te kunnen maken. De FAC beoordeeld of door fokkers voorgestelde combinaties van reu en teef voldoen aan het fokreglement. Gezondheid wordt bekeken, maar ook het inteeltpercentage en het Mean Kinship. Zodat er gezonde pups geboren zullen worden.

… voor u als lid?

Mocht u onverhoopt problemen hebben met uw hond, dan staan er altijd leden klaar die u advies kunnen geven.

Ook zijn er regelmatig gezellige regiowandelingen, waar u lekker kunt bijpraten over uw hond.

Er worden lezingen gegeven voor alle leden, bijvoorbeeld tijdens een fokkersoverleg, cursussen (voor beginnende fokkers en dekreu-eigenaren) en discussie/informatie-bijeenkomsten met fokkers.

Eenmaal per jaar wordt er een Jonge Honden Dag gehouden. Hierbij worden alle nesten uitgenodigd die het jaar ervoor geboren zijn, inclusief ouders. Het streven is de nesten zo compleet mogelijk bijeen te krijgen. De nesten worden dan beoordeeld door een officiële keurmeester, zodat een goed beeld verkregen wordt van het resultaat van een combinatie. De Jonge Honden Dag is belangrijk voor de Vereniging om een beeld te krijgen van hoe het ras er op dat moment voor staat.

Hoogtepunt ieder jaar is onze Kampioenschaps Clubmatch. Hier komen leden uit binnen- en buitenland en soms ook niet-leden hun hond showen en wordt er gestreden om de titels: Beste Reu, Beste Teef en vooral Beste van het Ras (en niet te vergeten Beste Baby en Beste Pup)! De JHD en de Clubmatch zijn uitstekende gelegenheden om (nader) kennis te maken met ons geweldige ras.

Organisatie

De vereniging wordt gevormd door leden. De Algemene Leden Vergadering (ALV) kan gezien worden als de ‘baas’ van de Vereniging. Alle leden van de Vereniging die op deze vergadering aanwezig zijn bepalen op democratische wijze het beleid van de vereniging. De ALV wordt eenmaal per jaar gehouden. Het bestuur legt dan verantwoording af aan de ALV over het gevoerde beleid. Ook worden beleidsvoorstellen voor de komende jaren besproken. Ieder lid is stemgerechtigd en heeft daarmee dus invloed op het beleid dat gevoerd wordt en welke leden in het bestuur plaatsnemen.

Mededelingen

 1. JHD Afgelast – Belangrijk nieuws!
 2. Naar aanleiding van onze eigen inschatting, maar ook vanwege instructies die we 19 maart ontvingen van de Raad van Beheer, spijt het ons u te moeten berichten dat de Jonge …
  Lees meer…

 3. !Belangrijke mededeling!
 4. Geachte VNS-Leden, De Algemene Ledenvergadering van de VNS is op 28 maart 2020. Deze datum valt binnen de periode waarvoor maatregelen zijn ingesteld rondom het Coronavirus, door het RIVM. Gezien …
  Lees meer…

 5. Kennisgeving
 6. Indirect heeft ons het nieuws bereikt dat Noud Holthuisen is overleden. Een markant VNS-lid is van ons heengegaan. Het bestuur wenst de nabestaanden veel sterkte met dit verlies.

 7. Presentaties Fokoverleg
 8. De presentaties van het Fokoverleg staan bij de ledenpaginas. Fokoverleg februari 2020  

 9. Fokoverleg
 10. Aanstaande zaterdag is het fokoverleg om 14.00u in Nieuwegein. Het terrein naast de KV is te nat om op te parkeren (+ deels gereserveerd voor KV medewerkers). Parkeren graag op …
  Lees meer…

 11. Fokoverleg 29 februari
 12. Zaterdag 29 februari aanstaande organiseert de VNS een fokoverleg. Tijdens dit overleg presenteren het bestuur en de fac twee voorstellen voor aanpassing van ons Verenigings Fok Reglement: de introductie van …
  Lees meer…

 13. Inschrijving voor de JHD is geopend!
 14. De inschrijving voor de Jonge Hondendag 2020 is geopend. Kijk op onze pagina JHD voor verdere gegevens.

 15. Fotogalerij KCM 2019
 16. Zondag 24 november 2019 werd er in Beusichem de jaarlijkse Kampioenschapsclubmatch gehouden. Hieronder een impressie van deze geslaagde dag. Met dank aan Ruud en Rianda de Mönnink voor de foto’s.

 17. Aandenkens voor kampioenen
 18. Wanneer u met uw schapendoes een FCI-OB1, -II of –III diploma hebt behaald, een Uithoudingsvermogen (U.V.) of Verkeerszekere Hond (V.Z.H.) proef met goed gevolg hebt afgelegd, dan kunt u een …
  Lees meer…

 19. KCM 2019
 20. We hebben afgelopen zondag, 24 november, een fantastische dag gehad in Beusichem. Een leuk show, prima honden, gezellig publiek en leuke stands. Het was een geslaagde dag! Alle vrijwilligers, deelnemers …
  Lees meer…


Overig nieuws

 1. JHD Afgelast – Belangrijk nieuws!
 2. !Belangrijke mededeling!
 3. Kennisgeving
 4. Presentaties Fokoverleg
 5. Fokoverleg
 6. Fokoverleg 29 februari
 7. Inschrijving voor de JHD is geopend!
 8. Fotogalerij KCM 2019
 9. Aandenkens voor kampioenen
 10. KCM 2019