Welkom

De Vereniging “de Nederlandse Schapendoes” is in 1947 opgericht door een klein groepje enthousiaste fokkers, die dit oude Nederlandse ras, wat toentertijd nagenoeg was uitgestorven, terug wilde fokken. Samen met Nederlands bekendste kynoloog, dhr. Toepoel, werd de rasstandaard opgesteld. Hierin wordt beschreven hoe de ideale Schapendoes eruit zou moeten zien.

Sinds het allereerste begin werd geprobeerd op rasniveau te fokken, dat wil zeggen, niet iedere fokker voor zich, maar rekening houdend met een verantwoorde genenspreiding in het gehele ras om inteelt tegen te gaan. Dit is in sommige periodes beter gelukt dan in andere. Vandaag de dag wordt in onze Vereniging wederom met veel aandacht voor de populatie gefokt.
De Vereniging “de Nederlandse Schapendoes” heeft inmiddels meer dan 70 jaar ervaring met het succesvol opbouwen en in stand houden van één van de mooiste Nederlandse rassen.

Wat doet de VNS…

…voor de Nederlandse Schapendoes?

Het beleid van de VNS is erop gericht de gezondheid van de Nederlandse Schapendoes te waarborgen, en zo mogelijk te verbeteren. De VNS heeft voor de Nederlandse Schapendoes een fokreglement en een Fok Aangelegenheden Commissie (FAC). De FAC heeft overzicht over de populatie en houdt strak de vinger aan de pols waar het gezondheidszaken betreft. Zo nodig schakelen zij deskundigen in om hen bij die taak te helpen, zoals dierenartsen, specialisten en universiteiten.

De VNS organiseert gemiddeld eens in de vijf jaar het rasexamen voor Kynologisch Exterieur Keurmeesters die hun bevoegdheid voor de Schapendoes willen behalen. Dit gebeurt in samenwerking met de Raad van Beheer.

Daarnaast zijn wij medeoprichter en deelnemer in de geautomatiseerde internationale database Doesdata, waarin alle bekende gegevens van alle Schapendoezen zijn opgenomen, van pups die nu geboren worden, tot aan de founders van het ras. Deze database wordt gebruikt om de stand van het ras te monitoren, het fokbeleid te bepalen en om zorgvuldige combinaties van ouderdieren te kunnen maken. De FAC beoordeeld of door fokkers voorgestelde combinaties van reu en teef voldoen aan het fokreglement. Gezondheid wordt bekeken, maar ook het inteeltpercentage en het Mean Kinship. Zodat er gezonde pups geboren zullen worden.

… voor u als lid?

Mocht u onverhoopt problemen hebben met uw hond, dan staan er altijd leden klaar die u advies kunnen geven.

Ook zijn er regelmatig gezellige regiowandelingen, waar u lekker kunt bijpraten over uw hond.

Er worden lezingen gegeven voor alle leden, bijvoorbeeld tijdens een fokkersoverleg, cursussen (voor beginnende fokkers en dekreu-eigenaren) en discussie/informatie-bijeenkomsten met fokkers.

Eenmaal per jaar wordt er een Jonge Honden Dag gehouden. Hierbij worden alle nesten uitgenodigd die het jaar ervoor geboren zijn, inclusief ouders. Het streven is de nesten zo compleet mogelijk bijeen te krijgen. De nesten worden dan beoordeeld door een officiële keurmeester, zodat een goed beeld verkregen wordt van het resultaat van een combinatie. De Jonge Honden Dag is belangrijk voor de Vereniging om een beeld te krijgen van hoe het ras er op dat moment voor staat.

Hoogtepunt ieder jaar is onze Kampioenschaps Clubmatch. Hier komen leden uit binnen- en buitenland en soms ook niet-leden hun hond showen en wordt gestreden om de titels: Beste Reu, Beste Teef en vooral Beste van het Ras (en niet te vergeten Beste Baby en Beste Pup)! De JHD en de Clubmatch zijn uitstekende gelegenheden om (nader) kennis te maken met ons geweldige ras.

Organisatie

De vereniging wordt gevormd door leden. De Algemene Leden Vergadering (ALV) kan gezien worden als de ‘baas’ van de Vereniging. Alle leden van de Vereniging die op deze vergadering aanwezig zijn bepalen op democratische wijze het beleid van de vereniging. De ALV wordt eenmaal per jaar gehouden. Het bestuur legt dan verantwoording af aan de ALV over het gevoerde beleid. Ook worden beleidsvoorstellen voor de komende jaren besproken. Ieder lid is stemgerechtigd en heeft daarmee dus invloed op het beleid dat gevoerd wordt en welke leden in het bestuur plaatsnemen.

Mededelingen

 1. Geslaagden Keurmeestersexamen Nederlandse Schapendoes
 2. Zaterdag 7 september zijn 6 van de 7 kandidaten geslaagd voor het keurmeestersexamen Nederlandse Schapendoes.
  Lees meer…

 3. Fokkersoverleg 19 oktober 2019 gaat niet door!
 4. Helaas heeft het bestuur moeten besluiten het al aangekondigde fokoverleg van zaterdag 19 oktober te moeten verschuiven naar voorjaar 2020.
  Lees meer…

 5. Fokker Ondersteuning
 6. Als overkoepelende organisatie voor alles dat met houden van honden te maken heeft, vindt de Raad van Beheer het verantwoord fokken van gezonde en sociale honden erg belangrijk
  Lees meer…

 7. Allemaal Bedankt!!
 8. Wat was het een gezellige dag gisteren! Warm, maar wat een hoop leuke mensen en fijne, lieve Schapendoezen, wat willen we nog meer!
  Lees meer…

 9. DE NATIONALE – 2019
 10. Op zaterdag 29 juni 2019 is de 3e CAC show voor de Nederlandse Hondenrassen in de Hanzehal Zutphen. Nederland heeft negen Nationale hondenrassen die erkend zijn door de Raad van …
  Lees meer…

 11. Aanmelden Nieuwsbrief
 12. Binnenkort start de VNS met het regelmatig verzenden van een nieuwsbrief. Deze zal een aanvulling zijn op de website, ons verenigingsblad en Facebook
  Lees meer…

 13. Maximaal toegestane IC aangepast.
 14. Het bestuur heeft, conform haar bevoegdheid, besloten het maximaal toegestane IC voor aangevraagde combinaties met ingang van 1 december 2018 te stellen op 31. Dit naar aanleiding van de lezing …
  Lees meer…

 15. Verslag Fokkersbijeenkomst 27 oktober 2018
 16. Op 27 oktober hebben we ons fokkersoverleg gehouden in Woudenberg. Dhr. Jack Windig en studente Lobke Stilting waren uitgenodigd om hun onderzoek naar de Schapendoes populatie te presenteren. Het bestuur …
  Lees meer…

 17. Vacature FAC-lid.
 18. Vind je de Nederlandse Schapendoes het leukste hondenras dat er is?
  Vind je de gezondheid van ons ras erg belangrijk?
  Lees meer…

 19. Special news for the members of “Vereniging de Nederlandse Schapendoes” living abroad
 20. In the general meeting of march 2018 it is decided to give our members abroad the opportunity to receive our magazine either by email as a PDF or like usual as a paper magazine. If you choose to receive our magazine by email (PDF) your contribution will change as well.
  Lees meer…


Overig nieuws

 1. Geslaagden Keurmeestersexamen Nederlandse Schapendoes
 2. Fokkersoverleg 19 oktober 2019 gaat niet door!
 3. Fokker Ondersteuning
 4. Foto impressie JHD 2019
 5. Allemaal Bedankt!!
 6. DE NATIONALE – 2019
 7. Aanmelden Nieuwsbrief
 8. KCM keurverslagen 2018
 9. Maximaal toegestane IC aangepast.
 10. Uitslagen KCM 2018