Jonge-Hondendag, 2 juni 2019

De jaarlijkse Jonge-Hondendag van vereniging ‘de Nederlandse Schapendoes’ vindt dit jaar opnieuw plaats op het terrein van KC Arnhem, Drielsedijk 15a te Arnhem. Aanvang 10.00 uur.

Voor mensen met een jonge hond is de Jonge-Hondendag hèt moment in het jaar om de nestgenoten van hun hond te ontmoeten en zo mogelijk ook beide ouderdieren.

JHD1

Tijdens de Jonge-Hondendag kunnen alle honden, geboren tussen 30-11-2017 en 29-11-2018, gekeurd worden. U hoeft (nog) geen lid van de vereniging te zijn om mee te doen aan deze nestenkeuring, maar het nest van uw hond moet wel gefokt zijn volgens de fokregels van de Vereniging “de Nederlandse Schapendoes”. (Voor inventarisaties gelden andere regels.)
Als uw schapendoes jonger is dan 15 maanden, ontvangt u kosteloos een keurverslag van uw hond. Voor honden die ouder zijn dan 15 maanden wordt, eveneens kosteloos, een uitgebreide inventarisatielijst ingevuld, als uw hond niet onlangs al is geïnventariseerd.
Hiervoor wordt u gewezen op het fokreglement: Bij honden die jonger dan 24 maanden zijn, moet een tijdsverloop bestaan van minimaal 6 maanden tussen twee inventarisaties.

De keurmeesters deze dag zijn: Dhr.Rob Douma, Dhr.Jan de Gids en Mw.Erica Bakker-v.d. Woestijne (allen zijn inventarisatiekeurmeesters).

Een week van te voren wordt op deze website een overzicht gepubliceerd op welk tijdstip het nest waaruit uw hondje is geboren aanwezig moet zijn. Ook vragen wij u uw hond te laten fotograferen. De foto’s zijn voor het stamboek van de Nederlandse schapendoes. Voor een inventarisatie is het tevens noodzakelijk dat u de hoogte van uw hond laat meten. Verder vragen wij u uw hond thuis te wegen en het gewicht aan de keurmeester door te geven.

Er zijn fokkers die alle honden van een nest tegelijk opgeven. Enig overleg hierover tussen fokker en eigenaars is voor beide partijen prettig. Men komt dan niet voor verrassingen te staan wat betreft de aanwezigheid op deze leuke dag.

Fokkers en reueneigenaars ontvangen geen uitnodiging voor de ouderdieren, ze hoeven ook niet apart te worden ingeschreven. De ouderdieren moeten wel worden genoemd bij de inschrijving van een jonge hond en zij zijn uiteraard van harte welkom in de ring met hun kroost. De organisatie gaat ervan uit dat fokkers en reueneigenaars contact hebben met elkaar en/of de eigenaars van de ingeschreven jonge honden.

Op het terrein is een winkeltje waar u allerlei artikelen kunt vinden die betrekking hebben op de schapendoes, zoals boeken, borstels, paraplu’s, etc. Daarnaast zal er ook een winkeltje zijn waar u doezenkussens, riemen, speeltjes, lekkernijen, etc. kunt kopen en zal er een kraam zijn waar diverse artikelen zoals stickers e.d. verkocht worden. Enkele ervaren doezeneigenaars zullen borsteldemonstraties geven, zodat u de fijne kneepjes van het vak kunt afkijken.
Ook zoals het voorgaande jaar hebben we er voor gekozen om workshops te houden, u kunt zich op de dag zelf opgeven bij de workshopgever.

Inventarisatie tijdens de Jonge-Hondendag

Schapendoezen die wat leeftijd betreft buiten de doelgroep van de Jonge-Hondendag vallen, kunnen  ook dit jaar weer worden geïnventariseerd tijdens deze dag, mits zij ouder dan 15 maanden zijn en er bij honden jonger dan 24 maanden minimaal 6 maanden verstreken zijn na de vorige inventarisatie.

JHD2

U dient voor de fokkwalificatie € 15,00 over te maken als u lid bent van de vereniging. Het is ook voor reuen en teveneigenaars die geen lid zijn van de vereniging mogelijk om op grond van een inventarisatie een fokkwalificatie te verkrijgen, waarvoor de kosten € 27,50 bedragen.
Omdat deze honden over de gehele dag kunnen worden ingedeeld, ontvangt u ook een brief m.b.t. het dagdeel dat uw hond wordt gekeurd en het inschrijfnummer.

Inschrijven en betaling

Inschrijven is mogelijk tot 1 mei 2019 via dit inschrijfformulier.

Meld a.u.b. duidelijk bij uw inschrijving dat het een inventarisatie betreft.
Tevens kunt u aangeven of u met meerdere honden voor een keuring verschijnt. Deze informatie is nodig om te voorkomen dat u op twee plaatsen op hetzelfde tijdstip wordt ingedeeld.

Uw betaling voor een fokkwalificatie à € 15,00 voor leden of € 27,50 voor niet-leden kunt u overmaken op IBAN nummer: NL93INGB0006934913 t.n.v. Vereniging ‘de Nederlandse Schapendoes’ o.v.v. JHD 2019.
Het verschuldigde bedrag dient vóór 1 mei 2019 te zijn bijgeschreven op voormelde rekening.

Betaalt u via internet, vermeldt u dan uw volledige adres.
Buitenlandse leden kunnen ter plaatse contant betalen, cheques worden niet geaccepteerd.

De hond moet volledig ingeënt zijn, ook tegen Parvo.

JHD4

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Irma Thissen.
E: JHD@schapendoes.nl
T: 06-23917650 (tussen 19.00 tot 21.00 uur)

Routebeschrijving naar KC Arnhem

Vanuit richting Apeldoorn via de A50: afslag Arnhem Centrum nemen. Dan direct richting Nijmegen aanhouden. Nadat u over de Nelson Mandela brug (Rijnbrug) bent gereden, neemt u de afslag Driel/Heteren. Bovenaan de afslag rechtsaf de dijk op. U neemt de 2e afslag (na de afslag naar de pannenkoekboerderij). Bovenop het gebouw staat “HONDENSPORTVERENIGING K.C. ARNHEM”.
Vanuit Nijmegen over de N325. Bij het binnenrijden in Arnhem (bij Rijnhal/Gelredome stadion) houdt u links richting Oosterbeek/Heteren aan. Na het passeren (aan uw linkerzijde) van het Gelredome en de verkeerslichten, neemt u de afslag Driel/Heteren. Bovenaan de afslag rechtsaf de dijk op. U neemt de 2e afslag (na de afslag naar de pannenkoekboerderij). Bovenop het gebouw staat “HONDENSPORTVERENIGING K.C. ARNHEM”.
Vanuit richting Tiel over de A15 neemt u de afslag naar de A50 richting Zwolle/Apeldoorn. Vervolgens neemt u afslag 18: Heteren. Bovenaan de afslag gaat u rechtsaf. Deze weg volgen ( 3 rotondes steeds rechtdoor) Nadat u onder NS station doorgaat, neemt u de derde weg links (Batavierenweg). Na de verkeerslichten rechts richting Driel volgen. U volgt de dijk. Na ongeveer 1 kilometer neemt u de afrit links naar ons clubgebouw. Bovenop het gebouw staat “HONDENSPORTVERENIGING K.C. ARNHEM”.
Vanaf Utrecht/Duitse grens (A12): ter hoogte van het Velperbroek circuit houdt u richting Nijmegen (N325) aan. Bij het grote kruispunt ter hoogte van winkelcentrum Kronenburg gaat u rechtdoor richting Driel/Heteren. U passeert het Gelredome aan uw linkerzijde. Bij de stoplichten gaat u rechtdoor en vervolgens neemt u de afslag Driel/Heteren. Bovenaan de afslag rechtsaf de dijk op. U neemt de 2e afslag (na de afslag naar de pannenkoekboerderij). Bovenop het gebouw staat “HONDENSPORTVERENIGING K.C. ARNHEM”.