Fokken

Het gezegde “Bezint eer gij begint” wordt dikwijls gebezigd bij de aanschaf van een hond, maar zou ook moeten gelden bij het fokken van honden.

Deze pagina beoogt, heel in het kort, stof tot bezinning aan te dragen en informatie te geven, vooral ten behoeve van de onervaren aspirant-fokker.

Het doel van fokken behoort te zijn: het ras te verbeteren of op zijn minst op hetzelfde niveau te houden. In de ogen van de Vereniging “De Nederlandse Schapendoes” zijn geldelijk gewin of “een nestje lijkt ons zo leuk” geen steekhoudende argumenten om te fokken. De aspirant-fokker zou op zijn minst de volgende vragen serieus in overweging moeten nemen:

  • is de teef van voldoende kwaliteit (tentoonstellingen, inventarisatie, ingewonnen advies)?
  • is zij in optimale conditie (kerngezond, niet te dik, niet te oud of te jong)?
  • heeft zij een prima karakter? geldt dit ook voor de te gebruiken reu? past de reu wat bloedlijnen en uiterlijk betreft bij de teef?
  • heeft de fokker voldoende kennis van het ras en deskundigheid om de dekking, de dracht en de bevalling te kunnen begeleiden?
  • heeft de fokker voldoende kennis van het ras, deskundigheid en tijd om de opvoeding, inprenting en socialisatie van de pups op een juiste wijze te begeleiden?
  • heeft de fokker voldoende kennis van het ras en genoeg tijd om de aspirant-kopers bevredigend op al hun vragen te kunnen antwoorden?
  • heeft de fokker voldoende ruimte om een rustige kraamkamer in te richten?
  • bestaat de mogelijkheid pups langer te houden (de pupinfo is géén garantie dat u de pups met 8 weken kwijt bent); kopers willen soms eerst met vakantie en overigens is het een goed gebruik dat de fokker pups van ontevreden kopers of zij die door nood daartoe gedwongen worden terugneemt en voor herplaatsing zorgt?

Bent u nog steeds naar eer en geweten van mening dat het verantwoord is te fokken, realiseert u zich dan nog, dat iedere fokker één of meerdere tegenslagen kan overkomen.

Enige richtlijnen in het kort:

  • Het pupgeld, bijdrage t.b.v. FAC werkzaamheden, is € 15,- per pup
  • Richtprijs voor een dekking van een reu is 10%

Een overzicht van bij onze vereniging aangesloten fokkers is hier te vinden.

Het Verenigingsfokreglement en Fokaangelegenheden reglement zijn in PDF formaat te downloaden:

Verenigingsfokreglement 2018