Afgegeven akkoordverklaringen

Voor een akkoordverklaring dienen de teef en de reu(en) gekwalificeerd te zijn voor de fokkerij.

Een hond wordt geschikt geacht voor de fokkerij, wanneer deze:

  • ófwel aan maximaal twee inventarisaties heeft deelgenomen en de kwalificatie “geschikt” heeft behaald. Deze inventarisaties dienen te worden uitgevoerd door verschillende, voor het ras bevoegde en in Nederland opgeleide keurmeesters. De te inventariseren hond moet een leeftijd hebben van tenminste 15 maanden. Tussen twee inventarisaties moet een tijdsverloop bestaan van tenminste 6 maanden, tenzij de hond ouder is dan 24 maanden.
  • ófwel aan één inventarisatie heeft deelgenomen en de kwalificatie “geschikt” heeft behaald, mits daarbij tevens tenminste tweemaal de kwalificatie ZG of U is verkregen op door de rasvereniging georganiseerde clubmatches en/of op CAC/CACIB-tentoonstellingen, waarbij de kwalificaties zijn gegeven door verschillende, voor het ras bevoegde en in Nederland opgeleide keurmeesters.

Tenminste één van bovengenoemde kwalificaties dient behaald te zijn nadat de hond de leeftijd van 21 maanden heeft bereikt.

 

Van de volgende combinaties is door de FAC een akkoordverklaring / advies afgegeven.

 

Maand Naam fokker Naam teef Naam reu Naam reserve reu
2018-07 I. Cloos-de Wit Littledoll Nature de Paisible Fanica Deedjee Ynno Grey  
2018-07 W. van Beers-Strong Roxroro’s Gravin Cuchi Bonni Totem Toepoel van Snuffel Knuffel  
2018-07 L. Tunderman Broeshopper’s Elle Lientje Solankers Boomer Bandit  
2018-07 L. Tunderman Zingoalla’s Chocolat Zola Chica Solankers Boomer Bandit  
2018-08 S. Eggenhuizen Delilah vd Seven Aeren Jungdoes Jason de Licht  
2018-08 A. Dijksma Nyssa Bibi vh Molengat   By Frost Snowflake
2018-08 J. Jaeqx Broeshopper’s Elfi Toetje   Solankers Boomer Bandit
2018-09 S. de Groen Rikki (XGROS) Victor vd Rietveldsche Vaart  
2018-10 J.A.J Suos Savannah Jessie vd Brederwiede Mc Marra’s Happy Feet Potts Macmarras de la Vallee du Doux
2018-10 I.Cloos-de Wit Littledoll de Nature de Paisible Pleun Bodhi van het Fijne Oord  
2018-10 M. Rietema-Brugman Eslin-Scotty vd Roeskebeer Jungdoes Jason de Licht Dolle Dorus Gijs van de Zeeuwse Strange
2018-10 L. Tunderman Zingoalla’s Chocolat Zola Chica   Libertin’s Neo Vincente
2018-10 T. de Wit Blije Kiki v Flodder’s Haven Pleun Bodhi van het Fijne Oord  
2018-10 K. Bakker Dawa vd Seven Aeren Fanica Viktor Valentin  
2018-10 M. Smeenge-Konings Vaya vd Rietveldsche Vaart Mien Moat Simmer van Elsan’s Nust  
2018-12 A. Dijksma Xelly Nyssa vh Molengat Foppe vd Seven Aeren  
2018-12 A. Dijksma Nyssa Bibi vh Molengat By Frost Snowflake Foppe vd Seven Aeren
2018-12 M. Janssen Blija Does van Reurik Totem Toepoel van Snuffel Knuffel  
2018-12 E. van Rossum Meike Nicky Eva vd Brederwiede Snoebel van Wodan’s Lotje  
2018-12 M. Smeenge-Konings Vaya vd Rietveldsche Vaart   Mc Marra’s Happy Feet Doebie
2018-12 J.A.J. Suos Savannah Jessie vd Brederwiede Foppe vd Seven Aeren  
2018-12 I. Cloos-de Wit Jamaica Queen des Uns et des Autres Hakan Ke-Sera van Hoefflaecken’s Cocó Lattecaldo de Nature Paisible
2019-01 J. Jaeqx Fadhili-Nona-Lilly v. Os Doezenhöfke Cecil Thijs van Belugas Huske  
2019-01 J. Jaeqx Gaidima Ms Didy Joy v Os Doezenhöfke C’est Thiago Glori van Wippi  
2019-01 A. Jonker-Postma Aloha vd Bornkappel Ons Vrolijk Doesje Odi van Anton  
2019-01 A. Dijksma Xelly Nyssa vh Molengat   Mc Marra’s Happy Feet Doebie
2019-01 V. Hagelen-vd Werff Lamuzemia de Nature Paisible Duindonder Abeltje Doeke  
2019-03 M. Buijs Pré Fleuri de Nature Paisible Maboul des Poilus d’Amour  
2019-03 V. Hagelen-vd Werff Lamuzemia de Nature Paisible   Timoteus Toepoel van Snuffel Knuffel
2019-03 K. Bakker Dawa vd Seven Aeren Fanica Viktor Valentin Fanica Zigzag Zylvester
2019-03 S. Snel- van Doorn Roos Nicky Sterre vd Brederwiede Falco Banjer vd Seven Aeren