Afgegeven akkoordverklaringen

Voor een akkoordverklaring dienen de teef en de reu(en) gekwalificeerd te zijn voor de fokkerij.

Een hond wordt geschikt geacht voor de fokkerij, wanneer deze:

  • ófwel aan maximaal twee inventarisaties heeft deelgenomen en de kwalificatie “geschikt” heeft behaald. Deze inventarisaties dienen te worden uitgevoerd door verschillende, voor het ras bevoegde en in Nederland opgeleide keurmeesters. De te inventariseren hond moet een leeftijd hebben van tenminste 15 maanden. Tussen twee inventarisaties moet een tijdsverloop bestaan van tenminste 6 maanden, tenzij de hond ouder is dan 24 maanden.
  • ófwel aan één inventarisatie heeft deelgenomen en de kwalificatie “geschikt” heeft behaald, mits daarbij tevens tenminste tweemaal de kwalificatie ZG of U is verkregen op door de rasvereniging georganiseerde clubmatches en/of op CAC/CACIB-tentoonstellingen, waarbij de kwalificaties zijn gegeven door verschillende, voor het ras bevoegde en in Nederland opgeleide keurmeesters.

Tenminste één van bovengenoemde kwalificaties dient behaald te zijn nadat de hond de leeftijd van 21 maanden heeft bereikt.

 

Van de volgende combinaties is door de FAC een akkoordverklaring / advies afgegeven.

 

Maand Naam fokker Naam teef Naam reu Naam reserve reu
2019-01 J. Jaeqx Fadhili-Nona-Lilly v. Os Doezenhöfke Cecil Thijs van Belugas Huske  
2019-01 J. Jaeqx Gaidima Ms Didy Joy v Os Doezenhöfke C’est Thiago Glori van Wippi  
2019-01 A. Jonker-Postma Aloha vd Bornkappel Ons Vrolijk Doesje Odi van Anton  
2019-01 A. Dijksma Xelly Nyssa vh Molengat   Mc Marra’s Happy Feet Doebie
2019-01 V. Hagelen-vd Werff Lamuzemia de Nature Paisible Duindonder Abeltje Doeke  
2019-03 M. Buijs Pré Fleuri de Nature Paisible Maboul des Poilus d’Amour  
2019-03 V. Hagelen-vd Werff Lamuzemia de Nature Paisible   Timoteus Toepoel van Snuffel Knuffel
2019-03 K. Bakker Dawa vd Seven Aeren Fanica Viktor Valentin Fanica Zigzag Zylvester
2019-03 S. Snel- van Doorn Roos Nicky Sterre vd Brederwiede Falco Banjer vd Seven Aeren  
2019-05 W. van Beers-Strong Bente (XHOUS) Yannes (XSCHM2)  
2019-05 C.M. Dijksma- Spronk Yasmijn Liselotte vh Molengat Dolle Dorus Gijs vd Zeeuwse Strange  
2019-06 M. Nijland Skiere Lys Rosie v Elsan’s Nust Aljoscha vom Herthasee  
2019-07 G. de Wit-Bazelmans Noortje Lycke vd Korte Toren Floris Akqi vd Korte Toren  
2019-07 A. Kock Ivy Ivonne of Hairy Grasshoppers Fozzy Bouke van Wietse Sebastiaan  
2019-07 E. van As-Verwijmeren Beertje Jet vd Liesche Lande Maboul des Poilus d’Amour  
2019-07 M. Nijland Skiere Lys Rosie v Elsan’s Nust   Fozzy Bouke van Wietse Sebastiaan
2019-07 N. van As Fay Ferrari van Wodan’s Lotje Pleun Bodhi Lissy vh Fijne Oord  
2019-08 A. Kock Ivy Ivonne of Hairy Grasshoppers   Obi Wan de Nature Paisible
2019-08 C.M. Dijksma- Spronk Yasmijn Liselotte vh Molengat   Dancing Bear’s Nota Bene
2019-08 G. de Wit-Bazelmans Teuntje Eeefje vd Korte Toren Aljoscha vom Herthasee