Oproep aan alle dekreu-eigenaren

De FAC wil de gegevens van de dekreu-eigenaren op de dekreuenlijst verder actualiseren en uitbreiden met de moderne communicatiegegevens zoals telefoonnummers en e-mailadressen.
Hiervoor is de medewerking van de dekreu-eigenaren nodig.

De FAC verzoekt alle dekreu-eigenaren de huidige eigenaar-gegevens ( naam, adres, woonplaats ) op de dekreuenlijst te controleren op correctheid en onjuistheden door te geven aan de FAC.
Daarnaast verzoekt de FAC de dekreu-eigenaren eventuele telefoonnummers ( vaste nummers en/of mobiele nummers ) en e-mailadressen door te geven aan de FAC.
Tevens worden de dekreu-eigenaren verzocht, voor zover ze dat nog niet gedaan hebben, een recente foto van hun dekreu in te leveren.

Alvast onze hartelijke dank voor uw medewerking.

De gegevens kunnen verzonden worden via de mail : fac@schapendoes.nl
of schriftelijk naar Irma Thissen St. Cornelisstraat 2a, 5827 AL Vortum Mullem