DoesData

DoesData

Vanaf 1 januari 2016 kan ieder lid dat meer wil weten van de Nederlandse Schapendoes gratis toegang krijgen tot de stamboomgegevens van meer dan 25.000 individuele Schapendoezen.

DSK (Dansk Schapendoes Klub) uit Denemarken, SKK (Schweizerischer Schapendoes Klub) uit Zwitserland, IGS (Interessengemeinschaft Schapendoes e.V.) uit Duitsland en VNS (Vereniging de Nederlandse Schapendoes) uit Nederland hebben de handen ineen geslagen en een gezamenlijke database opgericht met de  naam DoesData.  In 2015 hebben ook de rasverenigingen van  Noorwegen en Canada zich aangesloten bij deze samenwerking.

DoesData is een internationaal samenswerkingsverband dat alle gegevens beheert van ons ras. De stambomen natuurlijk, foto’s, keurverslagen en gezondheidsgegevens, maar ook de historie sinds Toepoel.

DoesData verenigt alle gegevens die via officiële kanalen tot ons komen. Er worden inmiddels meer Schapendoezen gefokt buiten onze landsgrenzen dan in Nederland dus is het voor iedere serieuze fokker van belang om te weten wat zich waar ontwikkelt en hoe.

Met een leesaccount is deze informatie toegankelijk voor iedereen. We hebben als samenwerkende Schapendoesverenigingen daar wel een grens aan gesteld. Men moet lid zijn van een van de deelnemende verenigingen om een leesaccount te kunnen verkrijgen.
Omdat het overgrote deel van de gegevens afkomstig is uit de vorige database van de VNS zijn deze data nu nog meestal in het Nederlands. Voor de internationale herkenning zal de voertaal worden omgezet in het Engels.

Intussen is er veel werk verricht, maar het is een “rijstebrijberg” aan gegevens, die nog ingevoerd, gecontroleerd, gecorrigeerd moeten worden. Er wordt gerekend op uw begrip.

Een leesaccount geeft toegang tot alle stamboomgegevens, maar ook tot die gezondheidgegevens, die ook in het verenigingsblad gepubliceerd mogen worden. Daarnaast van zoveel mogelijk honden een foto, eventuele beschikbare showuitslagen en inventarisaties. Ook zijn er al veel inventarisaties, stamboekbladen en keurrapportjes ingevoerd bij de Schapendoezen  uit de beginjaren, zoals Pluis, Roetje, Noel Scott enz.

U kunt met een leesaccount o.a. een proefcombinatie maken en de inteeltcoëfficiënt daarvan berekenen. Stambomen van honden worden getoond waarin u verder “terug in de tijd”kunt bladeren, u kunt lijsten van bloedverwanten (kinderen, kleinkinderen of àlle nakomelingen) opvragen etc. etc.

Vanaf 2016 bestaat ook de mogelijkheid om een zogenaamd fokkersaccount te kopen. Het heeft de naam fokkersaccount, maar ook andere geïnteresseerden kunnen zo’n account natuurlijk gebruiken. Voor de éénmalige bijdrage van € 15,00 krijgt u het fokkersaccount gedurende 2 jaar tot uw beschikking. In een normaal (gratis) leesaccount kunt u alleen informatie raadplegen, maar geen gegevens opslaan. Het fokkersaccount geeft u als extra de mogelijkheid privé aantekeningen en bijlagen (foto’s, scans e.d.) te bewaren bij iedere hond in de database. Omdat de zoekfuncties ook functioneren bij deze persoonlijke opmerkingen, kunt u altijd terugvinden welke hond u bijvoorbeeld zo mooi (of lelijk…) vond of waarbij u iets anders heeft genoteerd. Deze gegevens zijn strikt privé. Zelfs de manager van DoesData kan ze niet zien. Indien het betreffende account beëindigd wordt, worden deze persoonlijke opmerkingen automatisch gewist. Daarom is de abonnementsduur van een dergelijk account gesteld op minimaal 2 jaar, waarna vanzelfsprekend verlenging  mogelijk is voor € 7,50 per kalenderjaar.

Er wordt gewerkt aan een website waarop meer informatie over DoesData, korte handleidingen en tips en trucs voor het gebruik van DoesData zullen komen. Voorlopig kunt u zich met eventuele vragen over DoesData per email wenden tot DoesData@gmail.com

AANVRAGEN VAN EEN ACCOUNT VOOR DOESDATA

Hierbij vraag ik een aan voor DoesData.

Toegang tot DoesData is voor leesaccounts voor de duur van het lopende kalenderjaar, voor fokkersaccounts voor het jaar van aanvraag en het daaropvolgende kalenderjaar.

Naam *:
Adres *:
Postcode *:
Plaats *:
Land :
Telefoon *:
Email *:

* verplicht

U wordt verzocht bij de aanvraag van een fokkersaccount € 15,00 over te maken op rekeningnummer NL93 INGB 0006 9349 13 t.n.v. Vereniging de Nederlandse Schapendoes, onder vermelding van DoesData Fokkersaccount. Een leesaccount is gratis.

Door inzending van dit formulier verklaar ik dat ik niets uit DoesData zal kopiëren en/of verspreiden, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de beheerder en ook anderszins met de gegevens uit DoesData zorgvuldig om zult gaan.
Ik ga akkoord met deze voorwaarden.

NB Een leesaccount is gekoppeld aan 1 IP-adres/huisadres. Na controle van uw lidmaatschap van de VNS en de betaling van uw contributie (en indien van toepassing € 15,00 voor een fokkersaccount) wordt u alle info en de toegangscode toegezonden.

Van de ingevulde gegevens krijgt u via de mail een kopie. Het kan voorkomen dat deze mail in uw SPAM-box terechtkomt.