Fokregels in het kort

Fokregels in het kort

Hier vindt u alle fokregels in het kort op een rijtje gezet.

 1. De ouderdieren dienen de vereiste kwalificaties te hebben behaald conform het Fokreglement Artikel 7.a. Voor een fokgeschiktheid dienen kopieën van de tentoonstellingsuitslagen en/of inventarisaties aan de secretaris van de FAC gestuurd te worden.
 2. Zij moeten beschikken over een goede gezondheid.
 3. Zij dienen te voldoen aan de gestelde leeftijd. Reuen en teven: minimaal 24 maanden
 4. De aanvraag voor een akkoordverklaring, tenminste 3 maanden voor de dekking gepland is, aan de secretaris van de FAC zenden middels het Aanvraagformulier akkoordverklaring. Daarbij dienen de kopieën van de stamboom van zowel de teef als de aangevraagde reuen en de kopieën van de DNA-gentest voor PRA ( Biofocus) worden meegezonden.
 5. De FAC dient de combinatie van een positief akkoord te hebben voorzien. Een positief akkoord houdt in dat de combinatie voldoet aan de eisen van het fokreglement van de VNS.
  Een overzicht van de afgegeven akkoordverklaringen wordt sinds januari 2017 ook op deze website getoond.
 6. De dekking melden binnen 21 dagen bij de secretaris van de FAC met toezending van een kopie van het dekaangifteformulier en kopieën van het geldige ECVO-oogonderzoek waaruit blijkt, dat beide ouderdieren vrij zijn van oogziektes.
 7. De geboorte melden binnen 10 dagen bij de secretaris van de FAC door het toezenden van een kopie van het geboorteaangifteformulier (Raad van Beheer).
 8. Certificaten bij de secretaris van de FAC aanvragen d.m.v. toezending van kopieën van het officiële aanvraagformulier registratiebewijs dat voor elke pup door de chipper (Raad van Beheer) aan de fokker wordt verstrekt.
 9. Na toezending van de nota / acceptgiro de bijdrage voor de pups betalen.
 10. Voor informatie over het ras voor u of uw pupkopers kunt u terecht bij de Rasinfo

Bovenstaande punten vindt u nader beschreven in het Verenigingsfokreglement, ook verkrijgbaar bij de secretaris van de FAC. De leden dienen zich bij het fokken hieraan te houden.

De dekking mag alleen plaatsvinden als de uitslag van de DNA-gentest voor PRA van beide honden bij het bestuur bekend is. Gefokt mag worden met de uitslagen aa x aa of aa x ab / ++x++ of ++x+-

Aanvragen dek- en geboorteaangiftekaart:
Vereniging Raad van Beheer,
Emmalaan 16-18, 1075 AV Amsterdam
(Postbus 75901, 1070 AX Amsterdam)
E: info@kennelclub.nl
T: 020-6644471.

Of u wel of niet een kennelnaam hebt: u dient de pups uit één nest altijd een naam te geven, beginnend met dezelfde letter. Dit is in het belang voor de registratie van de pups in het stamboek van onze vereniging.