Gezondheidsenquete / Health Questionnaire

Het is alweer een aantal jaren geleden dat “Vereniging De Nederlandse Schapendoes” een gezondheidsenquête heeft gehouden onder de 3-jarige honden. Omdat gezondheid en gedrag onze hoogste prioriteit hebben, heeft de FAC in overleg met het bestuur besloten de enquête weer op te starten. Daartoe is het enquêteformulier aangepast aan deze tijd. Invulling door u als eigenaar kan ons belangrijke informatie verschaffen over de huidige stand van zaken binnen ons ras. De laatst gehouden enquête betrof honden uit het geboortejaar 2013.
Alle informatie die u als eigenaar middels de enquête aan ons verstrekt zal in de database van de vereniging verwerkt worden en zal niet zonder uw toestemming aan derden worden verstrekt.

It has been several years since de “Vereniging De Nederlandse Schapendoes” has done a health survey among 3-years old dogs. Because health and behaviour are our highest priority, the breeding Affairs Committee (FAC) in consultation with the Club Board, has decided to reintroduce the survey. The questionnaire has been updated in accordance with the present situation. Your answering this questionnaire as owner, will provide us with important information about the present state of our breed. The last survey held involved dogs born 2013.
All information that you as owner give us through the questionnaire will be entered into the club’s database. It will not given to third parties without your consent.

Gezondheidsenquete / Health Questionnaire

Stamboomnaam Hond *:
Pedigree name dog *:
NHSB *
Pedigree *:
Geslacht *:
Gender *:
Geboortedatum *:
Date of birth *:
Schofthoogte *:
Shoulder height *:
cm
Tatoeage :
Tattoo :
Chipnummer :
Chip number :
Indien overleden, datum overlijden :
If deceased, date of death :
Oorzaak overlijden:
Cause of death :
Eigenaar *:
Owner *:
Adres *:
Address *:
Postcode *:
Postal code *:
Plaats *:
City *:
Land :
Country :
Telefoon :
Phone number :
Email *:
Email *:

* verplicht / required

** Meerdere keuzes mogelijk. / Several answers are possible.

Algemeen / General:

1. Is dit uw eerste Schapendoes?
Is this your first Schapendoes?
Ja/YesNee/No
2. Waarom heeft u voor een Schapendoes gekozen? **
Why did you chose a Schapendoes?
Karakter/CharacterUiterlijk/AppearanceFormaat/SizeHondensport/Dog sportsWerken/WorkAnders/Other
Indien anders When other
3. Hoe bent u aan deze Schapendoes gekomen? **
How did you obtain this Schapendoes? **
Indien anders When other
4. Kan uw hond goed alleen blijven?
Can your dog stay alone?
Ja/YesNee/No
Hoelang maximaal?
How long at most?
5. Hoeveel uur is uw Schapendoes gemiddeld overdag alleen?
How many hours on average is your Schapendoes alone during the day?
6. Bij welk evenement is uw hond beoordeeld? **
At which event was your dog assessed? **
Op een Jonge-hondendag /On a young dogs dayShow/ShowInventarisatie/Inventory
7. Is er met uw Schapendoes gefokt?
Has your Schapendoes been bred with?
Ja/YesNee/No
8. Hoeveel uur per dag / week bent u gemiddeld met uw Schapendoes bezig? **
On average how many hours per day / week are you active with your Schapendoes? **
Activiteit / Activity Per dag / Per day Per week / Per week
Wandelen / Walking
Spelen / Play
Fietsen / Cycling
Zwemmen / Swimming
G&G
Obedience / Obedience
Agility / Agility
Flyball / Flyball
Schapen drijven
Sheep herding
9. Hoeveel uur per dag / week bent u gemiddeld bezig met vachtonderhoud bij uw Schapendoes?
On average how many hours per day / week do you spend grooming your Schapendoes?
per
10. Zou uw volgende hond weer een Schapendoes worden?
Would your next dog be a Schapendoes too?
Ja/YesNee/No

Gebit / Teeth:

11. Is het gebit volgens u compleet?
Does your dog have a complete set of teeth?
Ja/YesNee/No
Zo nee, hoeveel en welke tanden en/of kiezen ontbreken?
If not, how many and which teeth and/or molars are missing?
12. Wat is de stand van het gebit van uw hond?
Does your dog have a complete set of teeth?

Reu / Male:

13. Teelballen
Testicles?
14. Indien gecastreerd, de reden en op welke leeftijd
If castrated, reason and at what age

Teef / Bitch:

15. Indien gecastreerd/gesteriliseerd, de reden en op welke leeftijd
If castrated/sterilized, reason and at what age

Staart / Tail:

16. Heeft uw hond een afwijking in zijn staart?
Does your dog have a tail deviation?
Ja/YesNee/No
Zo ja, welke? **
If yes, which? **
Knikstaart/Knikked tailTe kort/to shortKrulstaart/Curled tailAnders/Other
Indien anders When other

Karakter / Character:

17. Hoe beoordeelt u het karakter van uw Schapendoes tegenover... **
How would you asses the character of your Schapendoes towards... **
  Bekende mensen
  Known people
Vrij/OpenVriendelijk/FriendlyTerughoudend/ReservedOnderdanig/SumissiveDominant/DominantAngstig/FearfulAgressief/Aggressive
  Onbekende mensen
  Strangers
Vrij/OpenVriendelijk/FriendlyTerughoudend/ReservedOnderdanig/SumissiveDominant/DominantAngstig/FearfulAgressief/Aggressive
  Andere honden
  Other dogs
Vrij/OpenVriendelijk/FriendlyTerughoudend/ReservedOnderdanig/SumissiveDominant/DominantAngstig/FearfulAgressief/Aggressive
  Bekende kinderen
  Known children
Vrij/OpenVriendelijk/FriendlyTerughoudend/ReservedOnderdanig/SumissiveDominant/DominantAngstig/FearfulAgressief/Aggressive
  Onbekende kinderen
  Strange children
Vrij/OpenVriendelijk/FriendlyTerughoudend/ReservedOnderdanig/SumissiveDominant/DominantAngstig/FearfulAgressief/Aggressive

Ogen / Eyes:

18. Is uw Schapendoes onderzocht op oogafwijkingen?
Has your Schapendoes been tested for eye disorders?
Ja/YesNee/No
Zo ja, datum laatste onderzoek
If yes, date of last test
  PRA
  Cataract
  Anders / Other
19. Heeft u de indruk dat uw hond slecht ziet?
Do you have the impression that your dog does not see well?
Ja/YesNee/No
  Zo ja, wanneer / If yes, when

Overige Gezondheid / Other health :

20. Heeft uw Schapendoes ooit last gehad van een van de volgende kwalen of ziektes?
Has your Schapendoes ever suffered from the following?
Ja/YesNee/No
Zo ja, welke? **
If yes, which? **
Nierziekten/Kidney disorderHartproblemen/Heart problemsVeelvuldig oorproblemen/Frequent ear troubleSuikerziekte/DiabetesEpilepsie/EpilepsyHuid of vachtproblemen/Skin or coat problemsAanhoudend trillen spier /Continuous trilling of a muscleSpijsverteringsproblemen/Digestive problemsSkelet of gewrichtsproblemen/Skeleton or joint problemsBlaasproblemen/Bladder problemsBlaasstenen/BladderstonesAnders/Other
  Indien anders / When other
21. Zijn genoemde ziektes door een dierenarts geconstateerd?
Were these disorders diagnosed by a veterinarian?
Ja/YesNee/No
  Toelichting / Explanation
22. Heeft uw Schapendoes een speciaal dieet?
Does your Schapendoes have a special diet?
Ja/YesNee/No
  Zo ja, waarvoor / If yes, what for
23. Gebruikt uw Schapendoes doorlopend medicijnen?
Does your Schapendoes require continuous medication?
Ja/YesNee/No
  Zo ja, waarvoor / If yes, what for
  Is dat succesvol? / Is it successful? Ja/YesNee/No
24. Zijn er ooit rontgenfoto's van uw Schapendoes gemaakt voor beoordeling t.a.v. HD?
Have x-rays been taken of your Schapendoes to assess HD?
Ja/YesNee/No
  Zo ja, wat is hiervan de uitslag? / If yes, what was the result?
25. Is uw Schapendoes ooit operatief behandeld (m.u.v. sterilisatie)?
Has your Schapendoes ever been operated (excl. sterilization)?
Ja/YesNee/No
  Zo ja, waaraan? / If yes, why?
  Zo ja, hoe reageerde de hond op de narcose / If yes, how did the dog react towards the narcosis?
26. Heeft u de indruk dat uw Schapendoes slecht hoort?
Do you have the impression that your Schapendoes hears poorly?
Ja/YesNee/No
Zo ja, wat is hiervan de mogelijke oorzaak? / If yes, what is the possible cause?

Overig / Other:

Heeft u nog aanvullende informatie welke van belang kan zijn voor het welzijn, dan wel de gezondheid van de Schapendoes?
Do you have any further information that might be significant for the well being or health of the Schapendoes?

** Meerdere keuzes mogelijk. / Several answers are possible.

Wij danken u voor het beantwoorden van de vragen.
Uw informatie wordt vertrouwelijk behandeld en dient als bijdrage t.b.v. statistische gegevens.
Thank you for answering this questionnaire.
Your information is confidential and will be used for our statistical data.