Verenigingscertificaat

Het verenigingscertificaat is voor elke pup die gefokt is conform het Fokreglement van de Vereniging “de Nederlandse Schapendoes”.

Ouderdieren beschikken over:

  • Fokkwalificatie geschikt d.w.z. geschikt geacht een positieve bijdrage te kunnen leveren aan het ras
  • ECVO-oogonderzoek waaruit blijkt dat beide vrij zijn van erfelijke ooggebreken
  • DNA gentest voor PRA waaruit blijkt dat geen van beide lijder is aan PRA en tenminste één van beide géén drager is van PRA

De Fokaangelegenhedencommissie (FAC):

  • Beoordeelt de beoogde combinatie van vader- en moederhond d.m.v. stamboomonderzoek
  • Stamboomonderzoek, waarbij gekeken wordt naar eventueel risico op erfelijk bepaalde gebreken/ziekten; bij een positieve beoordeling ontvangt de fokker een schriftelijke akkoordverklaring en de dekreueigenaar ontvangt van de FAC een kopie van deze akkoordverklaring.
  • Akkoordverklaring: goedkeuring van de combinatie waarbij rekening wordt gehouden met uitslagen van eventueel erfelijkheidsonderzoek, aangeboren afwijkingen, karakter, rasbeeld, schoonheidsfouten, ouders, nakomelingen en keurverslagen zoals die zijn vastgelegd in het computerbestand.
  • Nestbezoek als de pups 7 weken oud zijn waarbij gelet wordt op rastype, socialisatie, verzorging en huisvesting.

Het verenigingscertificaat kan via dit formulier aangevraagd worden.