Inventarisatie 30-5-2021

Inventarisatie tijdens de JHD

Schapendoezen ouder dan 15 maanden kunnen dit jaar weer worden geïnventariseerd tijdens de JHD, bij de KV Nieuwegein, Galecopperzoom 3, 3437 PJ Nieuwegein. De keurmeesters zijn Mevr. Lilian van Waardenburg en Mevr. Cindy Kerssemeijer. Bij honden jonger dan 24 maanden moet er minimaal 6 maanden verstreken zijn na een eventuele vorige inventarisatie. 

U kunt hier inschrijven.

JHD2

U wordt verzocht voor de inventarisatie € 15,00 over te maken als u lid bent van de Vereniging. Het is ook voor reu- en teefeigenaren die geen lid zijn mogelijk om een inventarisatie te doen, waarvoor de kosten € 27,50 bedragen. U ontvangt ook een uitnodiging per mail m.b.t. het dagdeel waarin uw hond wordt gekeurd en het inschrijfnummer.

 betaling

Uw betaling voor een de inventarisatie à € 15,00 voor leden of € 27,50 voor niet-leden kunt u overmaken op IBAN nummer: NL93INGB0006934913 t.n.v. Vereniging ‘de Nederlandse Schapendoes’ o.v.v. Inventarisatie 30-5-2021. Het verschuldigde bedrag dient vóór 15 mei 2021 te zijn bijgeschreven op de rekening.

Buitenlandse leden kunnen indien gewenst ter plaatse contant betalen.

De hond moet volledig beschermd zijn tegen ziektes, neem uw Europees Hondenpaspoort mee.

JHD4

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de Fac:

E: fac@schapendoes.nl