Jonge-Hondendag

Voor mensen met een jonge Schapendoes is de Jonge-Hondendag hèt moment in het jaar om gezamenlijk met de nestgenoten en zo mogelijk ook beide ouderdieren deel te nemen aan een nestkeuring. Voor deze gezellige dag worden Schapendoezen, gefokt volgens het Verenigingsfokreglement uitgenodigd. Nesten gefokt buiten de Vereniging kunnen tegen betaling ook deelnemen. Tijdens de nestkeuring wordt van elke individuele hond het exterieur beoordeeld en indien er meerdere honden en eventuele ouderhonden aanwezig zijn, wordt er ook een nestbeoordeling uitgevoerd.

Voor de Vereniging heeft deze dag een tweede belangrijk doel: het inventariseren van de resultaten van de fokkerij van het afgelopen jaar. We proberen positieve en negatieve trends te signaleren en zullen vervolgens daarop sturen: om te zorgen dat het ras gezond blijft en, waar mogelijk, wordt verbeterd. Beoordeling van het exterieur, bouw en beweging is daar een belangrijk onderdeel van, evenals het beoordelen van de resultaten van combinaties. Heeft het ouderpaar in deze combinatie gegeven wat ervan werd verwacht of kwamen er onverwachte dingen uit? Welke zichtbare  eigenschappen vererven sterk en welke minder? Wat zijn potentiële toekomstige fokdieren en welke beslist niet? Dit alles vindt plaats in een ontspannen sfeer, waarbij er natuurlijk rekening wordt gehouden met het feit dat het veelal jonge, onervaren honden en handlers zijn.

Dit alles vindt plaats in een ontspannen sfeer. 

In 2022 vindt de JHD plaats tijdens het jubileumweekend op 20 Augustus.

Er kan tijdens de JHD ook worden geïnventariseerd. De inschrijving daarvoor staat hier.

De keurmeesters zijn mevr. Godelieve de Wit-Bazelmans en dhr. Hartmut Mohr.

De inschrijving is geopend.