Jonge-Hondendag, 30 mei 2021

De jaarlijkse Jonge-Hondendag van Vereniging ‘de Nederlandse Schapendoes’ vindt dit jaar  plaats op het terrein van KV Nieuwegein, Galecopperzoom 3, 3437 PJ Nieuwegein. Aanvang 9.30 uur.

De inschrijving is geopend voor honden geboren tussen 30-11-2019 en 29-11-2020 via deze website. Deelnemers krijgen uiterlijk 1 week van te voren bericht over de indeling en de planning van de dag.

Voor mensen met een jonge hond is de Jonge-Hondendag hèt moment in het jaar om de nestgenoten van hun hond te ontmoeten en zo mogelijk ook beide ouderdieren. Voor de FAC, en natuurlijk ook voor de fokkers, is dit het moment om de resultaten van de akkoord bevonden combinaties te beoordelen. JHD1 Tijdens de Jonge-Hondendag kunnen alle honden, geboren tussen 30-11-2019 en 29-11-2020, gekeurd worden. U hoeft (nog) geen lid van de Vereniging te zijn om mee te doen aan deze nestenkeuring, maar het nest van uw hond moet wel gefokt zijn volgens de fokregels van de Vereniging “de Nederlandse Schapendoes”. Als uw Schapendoes jonger is dan 15 maanden, ontvangt u kosteloos een keurverslag van uw hond.

De keurmeesters deze dag zijn: Mevr. Lilian van Waardenburg en Mevr. Cindy Kerssemeijer.

Een week van te voren ontvangt u een uitnodiging per mail op welk tijdstip het nest waaruit uw hondje is geboren aanwezig moet zijn.

Wij vragen u uw hond op de JHD te laten fotograferen. De foto’s zijn voor het stamboek van de Nederlandse Schapendoes. Voor een inventarisatie is het tevens noodzakelijk dat u de hoogte van uw hond laat meten. Verder vragen wij u uw hond thuis te wegen en het gewicht aan de keurmeester door te geven.

Fokkers worden gevraagd alle honden van een nest tegelijk opgeven. Fokkers en reueigenaren ontvangen geen uitnodiging voor de ouderdieren, ze hoeven ook niet apart te worden ingeschreven. De ouderdieren moeten wel worden genoemd bij de inschrijving van een jonge hond en zij zijn uiteraard van harte welkom in de ring met hun kroost. 

Op het terrein is onze Winkel aanwezig waar u allerlei artikelen kunt vinden voor en over de Schapendoes, zoals borstels, kammen, bekers, stickers etc. Een ervaren doezentrimmer zal borsteldemonstraties geven, zodat u de fijne kneepjes van het vak kunt afkijken. Ook zijn er diverse workshops, u kunt zich op de dag zelf kosteloos opgeven bij de workshopgever.

De inschrijving sluit op 12 mei 2021.

Inventarisatie tijdens de Jonge-Hondendag

Schapendoezen die wat leeftijd betreft buiten de doelgroep van de Jonge-Hondendag vallen, kunnen ook dit jaar weer worden geïnventariseerd, mits zij ouder dan 15 maanden zijn, en er bij honden jonger dan 24 maanden minimaal 6 maanden verstreken zijn na een eventuele vorige inventarisatie. De JHD-inventarisatie inschrijving is nu open via deze website.

JHD2

U wordt verzocht voor de inventarisatie € 15,00 over te maken als u lid bent van de Vereniging. Het is ook voor reu- en teefeigenaren die geen lid zijn mogelijk om een inventarisatie te doen, waarvoor de kosten € 27,50 bedragen. U ontvangt ook een uitnodiging per mail m.b.t. het dagdeel waarin uw hond wordt gekeurd en het inschrijfnummer.

 betaling

Uw betaling voor een de inventarisatie à € 15,00 voor leden of € 27,50 voor niet-leden kunt u overmaken op IBAN nummer: NL93INGB0006934913 t.n.v. Vereniging ‘de Nederlandse Schapendoes’ o.v.v. JHD 2020. Het verschuldigde bedrag dient vóór 23 mei 2021 te zijn bijgeschreven op de rekening.

Buitenlandse leden kunnen indien gewenst ter plaatse contant betalen.

De hond moet volledig beschermd zijn tegen ziektes, neem uw Europees Hondenpaspoort mee.

JHD4

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de Fac of Commissie Evenementen (Paula Nuij):

E: JHD@schapendoes.nl 

E: evenementen@schapendoes.nl

E: fac@schapendoes.nl