Inventarisatie 20-08-2022

Inventarisatie tijdens de JHD

Schapendoezen kunnen dit jaar o.a. worden geïnventariseerd tijdens de JHD in Almere, door keurmeesters Godelieve de Wit of Hartmut Mohr. 

1. Uw hond is ouder dan 24 maanden: Dan is 1 inventarisatie voldoende, tenzij de keurmeester fokuitsluitende zaken aantreft tijdens de inventarisatie.

2. Uw hond is ouder dan 15 maanden en jonger dan 24 maanden: Dan heeft u 2 inventarisaties nodig, van 2 verschillende keurmeesters, en moet er tussen de inventarisaties minimaal 6 maanden zitten.

OF

3. Uw hond is jonger dan 24 maanden: Dan heeft u 1 inventarisatie nodig ( vanaf de leeftijd van 15 maanden ) en 2 tentoonstellingsuitslagen met minimaal een Zeer Goed als resultaat. Daarbij moet wel 1 van bovenstaande kwalificaties ( inventarisatie of tentoonstellingsuitslag) minimaal na de leeftijd van 21 maanden hebben plaatsgevonden.

Inventarisaties moeten worden gedaan door in Nederland opgeleide keurmeesters.

Inschrijving is geopend.

JHD2

U wordt verzocht voor de inventarisatie € 15,00 over te maken als u lid bent van de Vereniging. Het is ook voor reu- en teefeigenaren die geen lid zijn mogelijk om een inventarisatie te doen, waarvoor de kosten € 27,50 bedragen. U ontvangt ook een uitnodiging per mail m.b.t. het dagdeel waarin uw hond wordt gekeurd en het inschrijfnummer.

 betaling

Uw betaling voor een de inventarisatie à € 15,00 voor leden of € 27,50 voor niet-leden kunt u overmaken op IBAN nummer: NL26INGB0001889500 t.n.v. Vereniging ‘de Nederlandse Schapendoes’ o.v.v. Inventarisatie 20-08-2022. Het verschuldigde bedrag dient vóór 1 Augustus 2022 te zijn bijgeschreven op de rekening.

Buitenlandse leden kunnen indien gewenst ter plaatse contant betalen.

De hond moet volledig beschermd zijn tegen ziektes, neem uw Europees Hondenpaspoort mee.

JHD4

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de Fac:

E: fac@schapendoes.nl