Kampioenschapsclubmatch 28 november 2021

De kampioenschapsclubmatch is dé gelegenheid van het jaar om uw Schapendoes te midden van vele andere Schapendoezen op zijn exterieur te laten beoordelen, te vergelijken met diverse andere Schapendoezen en natuurlijk om met andere liefhebbers samen te komen. De keuringen vinden plaats onder het toeziend oog van erkende binnen- en buitenlandse keurmeesters. De Beste Hond van de Kampioenschapsclubmatch wint de titel “Clubwinnaar”.

De inschrijving is geopend!

Overzicht en omschrijving klassen/leeftijd:

Een hond kan maar in één klasse worden ingeschreven. De individuele klassen, op basis van de leeftijd op de datum waarop de hond wordt geshowd, zijn:

Jongste Puppyklasse: voor de honden van 4 maanden oud tot 6 maanden oud (nog geen 6 maanden oud). In de Jongste Puppyklasse kunnen de volgende kwalificaties worden gegeven: Veel Belovend (VB), Belovend (B), of Weinig Belovend (WB). De honden met kwalificatie ‘Veel Belovend’ én de beste van hun klasse dingen mee naar de titel ‘Beste Baby’ van de dag.

Puppyklasse:voor de honden van 6 maanden oud tot 9 maanden oud (nog geen 9 maanden oud). In de Puppyklasse kunnen de volgende kwalificaties worden gegeven: Veel Belovend (VB), Belovend (B), of Weinig Belovend (WB). De honden met kwalificatie ‘Veel Belovend’ én beste van de klasse dingen mee naar de titel ‘Beste Pup’ van de dag.

Jeugdklasse: voor de honden van 9 maanden oud tot 18 maanden oud (nog geen 18 maanden oud). In deze en alle volgende klassen kunnen de volgende kwalificaties worden gegeven: Uitmuntend (U), Zeer Goed (ZG), Goed (G), Matig (M), Diskwalificatie

Tussenklasse: voor honden van 15 maanden oud tot 24 maanden oud (nog geen 24 maanden oud).

Open klasse: voor honden van 15 maanden oud of ouder.

Kampioensklasse: voor honden van 15 maanden oud én die een nationale of internationale F.C.I.-kampioenstitel hebben behaald. Een scan van het kampioenschapsdiploma moet met de inschrijving worden meegestuurd. Als dit bewijs niet wordt meegestuurd wordt de hond in de Open klasse ingeschreven.  Kampioenshonden mogen ook in andere klassen inschrijven, maar slechts in één klas totaal. In Nederland dient een hond 27 maanden oud te zijn om voor de titel Nederlands Kampioen in aanmerking te kunnen komen. Desondanks wordt er door de Raad van Beheer een minimumleeftijdsgrens gehanteerd van 15 maanden oud voor inschrijving in deze klasse. Dit heeft te maken met de mogelijkheid dat ook buitenlandse honden kunnen inschrijven. Daar worden andere leeftijdscriteria gehanteerd. (FCI-regelgeving)

Fokkersklasse:honden van minimaal 9 maanden oud en die door de inschrijver zelf zijn gefokt.

Veteranenklasse: voor honden die de leeftijd van 8 jaar hebben bereikt.

Koppelklasse: reu en teef van dezelfde eigenaar

In elke klasse zijn er uiteraard mooie bekers te winnen, al is de eer om bij ‘de besten’ te horen natuurlijk vele malen mooier. Naast de ‘normale’ bekers zijn er ‘extra’ wisselprijzen te winnen, namelijk:

  • De Anneke Brooijmans wisselprijs:  beste pup.
  • De Backxbeker                                 beste hond jeugd- & jonge hondenklasse
  • De Voorhoevetrofee                         beste veteraan.
  • De Van ‘t Ruinerveldtrofee               beste teef uit de fokkersklas.
  • De Bluktrofee                                   beste koppel in de koppelklas.
  • De Flairamy’s trofee                         beste hond van de clubmatch.
  • De Roel van Veen Wisselprijs          BOS (Best Opposit Sex).
  • De Flevobokaal                                beste reu uit de fokkersklasse
  • De Cado-Cadetje Trofee                  beste reu of teef kampioensklasse.

De wisselprijzen moeten echter wel binnen de Nederlandse landsgrenzen blijven. Als de prijs wordt gewonnen door een uit het buitenland afkomstige hond, dan blijft de wisselprijs in Nederland en krijgt de inschrijver een aandenken.

Veterinaire controle: De in te schrijven honden dienen ofwel te zijn gevaccineerd tegen hondenziekte (Distemper), Parvo en Leverziekte (HCC), ofwel door een afgetekende titer-test bewezen beschermd te zijn. Vaccinatieboekje/paspoort meenemen! Buitenlandse honden moeten ook tegen rabiës zijn ingeënt.

Overzicht deelnameklassen en tarieven

 

Jongste puppyklas € 25.00
Puppyklas € 25.00
Jeugdklas € 35.00
Tussenklas € 35.00
Open klas € 35.00
Fokkersklas € 35.00
Kampioensklas € 35.00
Veteranenklas € 35.00
korting volgende hond(en) € 5.00
korting voor leden (eenmalig op totaal) € 2.50

De volgende Kampioenschapsclubmatch vind plaats op 28 november 2021 in het Sport & Event Center Beusichem Rijsbosch 3, 4112 MB Beusichem. Keurmeesters zijn: Anja Boonemmer (teven) en John Wauben (reuen).