Agenda Algemene Leden Vergadering 30 maart 2019

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Vaststellen notulen ALV 17-03-2018
 4. Jaarverslag secretariaat

5a. Jaarverslag penningmeester

 1. Verslag kascommissie, decharge bestuur
 2. Benoeming nieuwe kascommissie
 3. Vaststellen tarieven 2019
 4. Vaststellen definitieve begroting 2019

6a. Jaarverslag Fok Aangelegenheden Commissie

 1. Honden waarmee gefokt werd in 2018
 2. Dekreuenlijst
 3. Herplaatsingen
 4. Jaarverslag Commissie Gezondheid en Gedrag

7a. Toestemming voor het sluiten van een convenant met Raad va Beheer voor het doorgeven van ED, HD en patella onderzoekgegevens

7b. ECVO oogonderzoeken

 1. Vaststellen gedragscode (pag. 8)
 2. Pauze
 3. Bestuursverkiezing
 4. Hans van Raad treedt af
 5. Verkiezing nieuw bestuurslid. Marjolein Flobbe en Paula Nuij stellen zich kandidaat.
 6. Uitreiking fokkersspeld
 7. Uitreiking aandenkens
 8. Rondvraag
 9. Sluiting