Fokoverleg 29 februari

Zaterdag 29 februari aanstaande organiseert de VNS een fokoverleg.

Tijdens dit overleg presenteren het bestuur en de fac twee voorstellen voor aanpassing van ons Verenigings Fok Reglement: de introductie van Mean Kinship, en herziening van de regels omtrent het fokken met diverse oogziekten. Bij het opstellen van deze beleidsvoorstellen hebben wij ons uitgebreid laten adviseren door diverse specialisten en wetenschappers van de Universiteit van Utrecht en de Wageningen Universiteit. Het bestuur en de fac zijn er van overtuigd met deze voorstellen verdere stappen in de goede richting van verantwoord populatie beheer te zetten.

Voorafgaand aan de voorstellen en de mogelijke discussies hierover, geeft Marjoleine Roosendaal een lezing over de schadelijke gevolgen van teveel uitsluiten in de fokkerij. Werkzaam als hoofdredacteur van een kynologisch maandblad, heeft zij haar sporen verdiend als wetenschapsjournalist, met als specialisatie fokkerij en genetica. Marjoleine is al jaren actief betrokken bij het fokkerijbeleid van met name numeriek kleine rassen, die door hun aantallen in de problemen komen en geeft landelijk lezingen over fokbeleid en fokkerij. Zij adviseert bij fokbeleid gericht op het verbreden van de genetische diversiteit. Verder is haar naam bekend bij iedereen die iets van de kleuren of vachten van honden wil weten. Marjoleine schrijft o.a. over de fokprojecten, de mogelijkheden, de ziektes en de dingen waar mensen zich wel of juist geen zorgen over hoeven te maken.

Tijdens het fokoverleg hopen wij overeenstemming te bereiken welke voorstellen voor het VFR ter stemming voorgelegd kunnen worden op de ALV van 28 maart. Hierbij nodigen wij onze leden uit om naar het fokoverleg te komen en met ons van gedachten te wisselen. Uiteraard hopen we daarna ook dat u bij de ALV aanwezig zult zijn om te stemmen, o.a. over het fokbeleid.

Wilt u uw aanwezigheid op het fokoverleg a.u.b. kenbaar maken via secretariaat@schapendoes.nl? Ter voorbereiding sturen wij u dan de twee voorstellen voor wijzigingen in het VFR. We rekenen op een grote opkomst!

 

Fokoverleg: ALV:
29 februari 28 maart
14.00u 13.30u
KV Nieuwegein De Camp
Galecopperzoom 3 De Bosrand 15-17
3437 PJ Nieuwegein 3931 AP Woudenberg

 

De FAC en het Bestuur