!Belangrijke mededeling!

Geachte VNS-Leden,

De Algemene Ledenvergadering van de VNS is op 28 maart 2020. Deze datum valt binnen de periode waarvoor maatregelen zijn ingesteld rondom het Coronavirus, door het RIVM.

Gezien alle ontwikkelingen rondom het virus heeft het bestuur besloten dat de Algemene Ledenvergadering niet doorgaat. Deze wordt verplaatst naar een nog later te bepalen tijdstip. We snappen dat dit een vervelende maatregel is, maar we doen dit in het belang van iedereen.

Op 28 maart treedt onze penningmeester Nel Voerman af. Het bestuur bestaat vanaf die datum uit drie bestuursleden:

Cindy Kerssemeijer (voorzitter)
Marjolein Flobbe (secretaris)
Paula Nuij (Evenementen, Regio, FAC, Redactie)

Wij zullen Ruud de Monnink en Jettie Alberts benoemen als bestuursmedewerker. Ruud wordt interim-penningmeester en Jettie behartigt de internationale contacten en de keurmeesterszaken. Beiden draaien al enkele maanden met het bestuur mee en zouden verkiesbaar zijn op 28 maart. Ruud en Jettie zullen op een later tijdstip alsnog verkiesbaar zijn voor het bestuur.

Uiteraard zullen wij u tijdig op de hoogte stellen van een nieuwe datum voor deze uitgestelde ALV.

We wensen iedereen een fijn weekend,
het Bestuur van de VNS