FAC benoeming

Het bestuur is verheugd te kunnen melden dat we een nieuwe FAC-medewerkster hebben gevonden. Mevr. Anneke de Kruif zal na een inwerkperiode het secretariaat van de FAC overnemen van mevr. Miranda Nijland. Miranda treedt terug uit de FAC en neemt plaats in de nieuwe commissie Populatiebeleid, met mevr. Marjolein Flobbe. Anneke heeft zelf twee schapendoezen, waarvan 1 dekreu is. Ze is ook administratief goed onderlegd. We heten haar van harte welkom en wensen haar veel succes in deze functie.