ALV gaat digitaal

Bestuursmededeling:
Vanwege de laatste Covid-19 maatregelen heeft het bestuur besloten om de komende ALV op 17 oktober digitaal plaats te laten vinden (dezelfde datum en tijd). De agenda zal worden ingekort naar de verplichte onderwerpen. Discussie punten zullen worden verplaatst naar een later moment of andere bijeenkomsten. Het afscheid van vertrekkende medewerkers en het uitreiken van de jaarlijkse aandenkens zullen we op een andere manier proberen in te vullen bij een buitenbijeenkomst later dit jaar.
Herziene agenda:
1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Vaststellen notulen ALV 30 maart 2019
4. Jaarverslag secretariaat
5a. Jaarverslag penningmeester
5b. Verslag kascommissie, decharge bestuur
5c. Benoeming nieuwe kascommissie
5d. Vaststellen tarieven 2020
5e. Vaststellen definitieve begroting 2020
6a. Jaarverslag FAC
6b. Jaarverslag Herplaatsingen
6c. Jaarverslag CGG
7. Bestuursverkiezing
7a. Nel Voerman treedt af. Ruud de Monnink is kandidaat penningmeester
7b. Irma Thissen heeft haar functie eind 2019 beëindigd. Jettie Alberts is kandidaat bestuurslid
8. Sluiting
Alle leden zullen in de week van de ALV via email worden uitgenodigd voor de digitale bijeenkomst. Heeft u geen emailadres (aan ons verstrekt), neemt u dan svp contact op met secretariaat@schapendoes.nl