Wijzigingen in de Fok Aangelegenheden Commissie

De samenstelling van de Fok Aangelegenheden Commissie is gewijzigd. Na jarenlange dienst hebben Verony Hagelen en Lysette Leer hun taken beëindigd. Het bestuur dankt beiden voor hun onvermoeibare inzet. Door het stoppen van Verony eindigt ook Dieter Hagelen’s taak als FAC-assistent. Tot onze vreugde heeft Miranda Nijland zich bereid verklaard weer zitting te nemen in de FAC. Zij zal per direct het secretariaat overnemen van Anneke.

De FAC gaat vanaf heden een nieuwe werkwijze hanteren omtrent het uitzoeken van combinaties. Er zal duidelijker worden gecommuniceerd dat de FAC:

-toetst en bevestigt of een voorgenomen combinatie voldoet aan het Verenigings Fok Reglement

-bevestigt welke gezondheidgegevens er bij ons bekend zijn van nakomelingen en/of ouders en grootouders van aangevraagde reu en teef. Dit alles uiteraard met inachtneming van de privacy wetgeving, zonder naamgegevens van de betreffende honden.

Het vervolgens beoordelen of een combinatie aangegaan kan worden is aan de fokker en reu-eigenaar.