Penningmeester

Hierbij delen wij u mede dat dhr. Gerard Duits zich bereid heeft verklaard de taak van het penningmeesterschap op zich te nemen. Zijn ad interim functie gaat in per heden 07-04-2021. Het bestuur heeft alle vertrouwen in hem en is hem dankbaar voor zijn bereidheid. Gerard zal de functie “ad interim” uitvoeren tot de eerstvolgende ALV waarin hij verkiesbaar zal zijn.