Aangepaste Jonge Hondendag 30 mei 2021

Nog steeds “onder voorbehoud” hebben wij besloten de Jonge Hondendag in aangepaste vorm door te laten gaan. Dit alleen voor fokkers die ingeschreven hebben met hun pupeigenaren. Wij willen hen toch de mogelijkheid bieden hun nesten te laten zien.
Er zijn vorig jaar weinig nesten geboren dus hierdoor zijn de inschrijvingen minder. De nesten zullen verdeeld over de dag in 1 ring worden beoordeeld, in de morgen en in de middag. De inventarisaties zullen in de middag worden gedaan.
Bent u ’s morgens aan de beurt blijf dan ook alleen in de morgen. Hetzelfde geldt voor degenen die in de middag aan de beurt zijn.
Er zullen geen winkeltjes staan en geen workshops gegeven worden.
Andere jaren was er de mogelijkheid om gezellig met elkaar op het terrein samen te zijn. Dit zal dit jaar ook beperkt gehouden worden. Dit voor de gezondheid van ons allen.
In de omgeving van de KV Nieuwegein is er mogelijkheid om te wandelen.
Heeft u ingeschreven voor deze dag? U ontvangt dan uiterlijk een week van te voren de voor u geldende planning.