Mededeling van de Voorzitter.

Op 7 januari 2014 hebben vier bestuursleden hun functie neergelegd, hetgeen zij schriftelijk bevestigd hebben in hun brief aan de voorzitter d.d. 11-1-2014.

In gevolge van artikel 17 van de statuten dient derhalve op zo kort mogelijke termijn een Algemene Ledenvergadering te worden gehouden.

De ALV zal op zondag 9 februari plaatsvinden in Het Dak te Leerdam. Een officiële uitnodiging inclusief agenda ontvangt u zo spoedig mogelijk per post. Om12:30 gaat de zaal open, om 13:00 uur zal de vergadering beginnen.

Gelet op het feit dat er vier vacatures zijn ontstaan, zult u begrijpen dat de vereniging u uitnodigt kenbaar te maken of u interesse heeft in het vervullen van een van de vrijgekomen functies of anderszins een bijdrage wilt leveren.
Mocht u nog vragen hebben, kunt u de voorzitter per email benaderen (voorzitter@schapendoes.nl). Zij zal uw vragen zo spoedig mogelijk beantwoorden.