Erelid Jan van den Berg overleden

Heden ontving de vereniging het droeve bericht dat ons erelid Jan van den Berg op 18 augustus jl. is overleden. Jan is 83 jaar geworden.

Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op vrijdag 22 augustus a.s. van 18.30 tot 19.15 uur in het uitvaartcentrum aan de Heereweg 60 te Lisse.

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op maandag 25 augustus om 14.45 uur in crematorium Rhijnhof, Laan te Rhijnhof 4 te Leiden.

Correspondentie sturen aan:
Trude van den Berg
Hyacinthenstraat 10
2161 XP Lisse