Amendementen Verenigingsfokreglement

Tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van 27 september jl. is het VFR vastgesteld en naar de Raad van Beheer verzonden ter bekrachtiging.

Omdat gezien het tijdplan het onmogelijk was om wijzigingen in dit VRF op te nemen, worden de fokkers en andere belangstellenden in de gelegenheid gesteld om via amendementen verzoeken ter wijziging in te dienen. U kunt tot 31 december a.s. amendementen in sturen naar FAC@schapendoes.nl.

De ingestelde commissie bestaande uit Kitty Noordhuizen, Irma Thissen, Godelieve de Wit en Frans Hogetoorn zullen de amendementen verwerken, waarna er in een nog te plannen fokkersoverleg in januari/februari 2015 alles aan de orde kan worden gesteld. Het ligt in de bedoeling, dat tijdens de ALV op 14 maart 2015 de inhoud van het aangepaste VFR kan worden vastgesteld.