Gezondheidsenquete / Health Questionnaire

Het is alweer een aantal jaren geleden dat “Vereniging De Nederlandse Schapendoes” een gezondheidsenquête heeft gehouden onder de 3-jarige honden. Omdat gezondheid en gedrag onze hoogste prioriteit hebben, heeft de FAC in overleg met het bestuur besloten de enquête weer op te starten. Daartoe is het enquêteformulier aangepast aan deze tijd. Invulling door u als eigenaar kan ons belangrijke informatie verschaffen over de huidige stand van zaken binnen ons ras. De laatst gehouden enquête betrof honden uit het geboortejaar 2007. Om de achterstand zo snel mogelijk in te halen worden dit jaar alle eigenaren van honden geboren in 2011 en 2012 uitgenodigd een enquêteformulier in te vullen.

Open Gezondheidsenquete / Health Questionnaire

It has been several years since de “Vereniging De Nederlandse Schapendoes” has done a health survey among 3-years old dogs. Because health and behaviour are our highest priority, the breeding Affairs Committee (FAC) in consultation with the Club Board, has decided to reintroduce the survey. The questionnaire has been updated in accordance with the present situation. Your answering this questionnaire as owner, will provide us with important information about the present state of our breed. The last survey held involved dogs born 2007. In order to catch up on the backlog as quickly as possible, this year all dogs born in 2011 and 2012 are being approached.