Informatieavonden besluit houders van dieren

Gezien de vele vragen en reacties die er waren over de nieuwe regelgeving besluit houders van dieren, is de Raad van Beheer hierover in gesprek gegaan met het Ministerie van EZ en overige verantwoordelijke partij. De uitkomst van deze gesprekken was glashelder: Wat betreft bedrijfsmatigheid is er wat betreft honden en katten niks gewijzigd ten  opzichte van het voormalige Honden- en kattenbesluit.

Ook in de nieuwe regels wordt als richtsnoer genomen dat een fokker bedrijfsmatig handelt, indien hij in een aaneengesloten periode van twaalf maanden in totaal meer dan twintig honden heeft verkocht, afgeleverd, opgevangen of gefokt. Voor honden is de getalsmatige indicatie nog steeds de belangrijkste richtsnoer om te bepalen of een fokker bedrijfsmatig handelt.

In samenwerking met de overheid hebben wij alsnog  de u toegezegde informatieavonden gepland voor onze leden en fokkers. Het ministerie zal  een presentatie verzorgen van ca. 1 uur waarna er ruimte is voor algemene vragen over het besluit.

U zult begrijpen dat er tijdens deze sessie niet ingegaan kan worden op specifieke omstandigheden van een fokker. Het is immers zo bepaald dat de omstandigheden ter plaatse ter beoordeling zijn aan de desbetreffende inspecteur in de regio. Wij vermelden dit om teleurstelling te voorkomen.

De bijeenkomst begint om 20.00 uur en duurt tot uiterlijk 21.30 uur.

De informatieavonden  zullen plaatsvinden op:
Dinsdag 12 maart 2015, Schimmel, Stationsweg Oost 243, 3931 EP Woudenberg,
Donderdag 24 maart 2015, Zaal Durpsherd, Kerkwijk 61, 5258 KB Berlicum.

Het aantal deelnemers per sessie is beperkt. Als een sessie vol is kan het zijn dat wij uitwijken naar andere data of aanmeldingen doorschuiven naar een andere sessie. Aanmeldingen zijn dus onder voorbehoud van het aantal ontvangen inschrijvingen.

U kunt zich aanmelden via het inschrijfformulier op www.raadvanbeheer.nl/ inschrijvingen-aanvragen-en- bestellingen/informatieavond- houders-van-dieren/

Informatieavond plan ‘Fairfok’

Op 29 april aanstaande vindt in De Camp te Woudenberg een extra voorlichtingsavond plaats over het projectplan. De eerste voorlichtingsavond vond plaats op 27 november 2014 na de overhandiging van het plan Fairfok aan staatssecretaris Dijksma van het ministerie van EZ.

Een ieder die toen niet in de gelegenheid was deze voorlichtingsavond bij te wonen, stellen we graag alsnog in de gelegenheid om toch kennis te nemen van het projectplan en daarover met ons te discussiëren. U kunt zich aanmelden via de link op www.raadvanbeheer.nl/ plangezondehond