Het Verenigingsfokreglement is goedgekeurd

Het Verenigingsfokreglement (VFR), aangenomen door de ALV op 27 september jl.,  is door het bestuur van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied beoordeeld en voldoet aan alle eisen.
Het VFR is goedgekeurd.

Het Bestuur