Algemene ledenvergadering 14 maart

In de bestuursvergadering van 6 maart jl. is het VFR besproken en zijn de amendementen ingevoegd. Het is niet mogelijk alle leden op tijd dit VFR te doen toekomen voor de ALV van 14 maart a.s.
Het bestuur heeft besloten dit agendapunt te verplaatsen naar de Algemene Ledenvergadering op 10 oktober 2015. Het zal nu gepubliceerd worden in het verenigingsblad van mei.

Het Bestuur