Update regeling import pups

Naar aanleiding van eerdere berichtgeving omtrent de gesprekken die de Raad van Beheer gevoerd hebben met de politiek om te komen tot een aanpassing van de regeling voor het importeren van pups naar Nederland kunnen wij het volgende melden.

Wij hebben een gesprek gehad met de VVD, de heer Rudmer Heerema. Wij hebben ons standpunt en voorstel goed over kunnen brengen. Tevens hebben wij al uw reacties gebundeld en zullen wij deze binnenkort aanbieden aan de Kamerfractie. Dit op verzoek van de VVD-fractie.

Helaas is het Algemeen Overleg (AO) legaal en gezond fokbeleid dat gepland stond voor 22 april in de 2de Kamer afgelast. Dit omdat de staatssecretaris nog niet alle benodigde stukken voor dit overleg had afgehandeld. Er staat een nieuw overleg gepland op 25 juni aanstaande.

Voor deze datum hebben wij wederom overleg met de VVD over de verdere aanpak van ons voorstel en om er voor zorg te dragen dat de bewindslieden alle actuele en relevante informatie voorhanden hebben die ze kunnen gebruiken tijdens het overleg.

U kunt ervan verzekerd zijn dat wij dit onderwerp hoog op onze prioriteitenlijst hebben staan en dat wij alle mogelijkheden zullen benutten om een voor de kynologie zo optimaal mogelijke regeling te realiseren.
Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Directie Raad van Beheer