Aanpassing Huishoudelijk reglement (Bestuursvoorstel ALV)

Het Bestuur van de Vereniging de Nederlandse Schapendoes doet een voorstel tot aanpassing Huishoudelijk reglement.
Deze aanpassing wordt tijdens de komende ALV op zaterdag 19 maart 2016 behandeld.

zie hier het Bestuursvoorstel.

Nieuw Artikel 2
Sancties bij overtredingen reglementen


2.1 Waarschuwing.
Een waarschuwing wordt betrokkene schriftelijk, met redenen, meegedeeld.
2.2 Berisping
Een berisping wordt betrokkene schriftelijk, met redenen, meegedeeld en in de
verenigingsmedia gepubliceerd.
2.3 Ontzetting uit het lidmaatschap.
 Het besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap wordt door het bestuur genomen                     conform artikel   10 van de statuten en dient volgens de daarin genoemde                           procedure te geschieden.

Het oude artikel komt hierbij dus te vervallen