Van de ledenadministratie

Wilt u uw lidmaatschap opzeggen? Let dan op: u hebt nog tot uiterlijk 30 november de tijd om dat te doen.
Daarna bent u verplicht de contributie voor 2017 te voldoen en gaat uw opzegging in per 1 januari 2018.