Wijziging keurmeester KCM/ESS

Voor de KCM is er een keurmeester wisseling doorgevoerd. 
Mw. R. Lochs-Romans keurt de reuen Jongste Puppyklasse, Puppyklas en alle klassen teven. Dhr. J. de Gids keurt de overige klassen reuen.