Verzoek van de werkgroep Verenigings Fok Reglement

De werkgroep VFR nodigt alle leden uit om hun op- of aanmerkingen over het huidige Verenigings Fok Reglement kenbaar te maken. Zo mogelijk zullen deze dan worden meegenomen in het discussiestuk voor de fokkersbijeenkomst op 18 november 2017 te Woudenberg.
Reacties naar Irma Thissen, email fac@schapendoes.nl.