Voorstel aanpassing VFR

Het voorstel VFR, dat wordt behandeld tijdens de fokkersbijeenkomst op 18 november a.s., kan worden opgevraagd bij het secretariaat, secretariaat@schapendoes.nl.