Ontwerp VerenigingsFokReglement 2018.

Het definitieve ontwerp van het VerenigingsFokReglement 2018, dat in stemming wordt gebracht op de ALV van 17 maart a.s., kan worden aangevraagd bij het secretariaat door een email te sturen naar secretariaat@schapendoes.nl onder vermelding van “Aanvraag VFR 2018”.