Mededeling bestuur

Belangrijke mededeling

Tot onze spijt is ons bekend geworden dat er onlangs (met toestemming van de FAC) een KI dekking heeft plaatsgevonden, welke niet voldoet aan het VNS VFR. De betrokken reu had ten tijde van de KI nog niet bewezen zich op natuurlijke wijze te kunnen voortplanten. In overleg met de fokker is besloten de dekking niet op de site te vermelden. Als de teef drachtig blijkt te zijn wordt het nest niet gepromoot door de VNS en er worden geen certificaten verstrekt.

Intern is deze kwestie behandeld om incorrecte adviezen in de toekomst te voorkomen.

Inmiddels heeft de reu bewezen op natuurlijke wijze te kunnen dekken.

Het bestuur

FAC benoeming

Belangrijke mededeling

Het bestuur is verheugd te kunnen melden dat we een nieuwe FAC-medewerkster hebben gevonden. Mevr. Anneke de Kruif zal na een inwerkperiode het secretariaat van de FAC overnemen van mevr. Miranda Nijland. Miranda treedt terug uit de FAC en neemt plaats in de nieuwe commissie Populatiebeleid, met mevr. Marjolein Flobbe. Anneke heeft zelf twee schapendoezen, waarvan 1 dekreu is. Ze is ook administratief goed onderlegd. We heten haar van harte welkom en wensen haar veel succes in deze functie.

JHD Afgelast – Belangrijk nieuws!

Belangrijke mededeling

Naar aanleiding van onze eigen inschatting, maar ook vanwege instructies die we 19 maart ontvingen van de Raad van Beheer, spijt het ons u te moeten berichten dat de Jonge Hondendag helaas is afgezegd vanwege het Corona-virus.
Het bestuur van de Raad van Beheer heeft op basis van de actuele situatie besloten om alle evenementen die op de agenda stonden in de maanden april en mei te annuleren. Via de gebruikelijke kanalen houden wij u op de hoogte van alle ontwikkelingen die van belang zijn voor onze vereniging en organisatie. Wij adviseren onze aangesloten verenigingen dringend dit beleid ook over te nemen voor alle verenigingsactiviteiten, te weten vergaderingen, keuringen, trainingen, lezingen en dergelijke door uw vereniging of organisatie georganiseerd in deze periode. Het zou kunnen dat deze periode ook na mei zal moeten worden gecontinueerd. Het bestuur van de Raad van Beheer volgt hierin de richtlijnen van het RIVM en geeft nu al aan om ook rekening te houden met de voortzetting van deze maatregelen in de maanden juni en juli van dit jaar”.
Vanzelfsprekend houden we u op de hoogte zodra wij meer duidelijkheid hebben over het verloop van deze crisis en wanneer we weer verantwoord evenementen kunnen organiseren.
Wij zullen de betaalde inschrijvingen voorlopig laten staan tot we meer duidelijkheid hebben. 
Voor de inventarisatie deelnemers: mocht u vanwege het niet doorgaan van de JHD-inventarisatie in de problemen komen met betrekking tot fok-plannen, neemt u dan s.v.p. contact op met het bestuur.

!Belangrijke mededeling!

Belangrijke mededeling

Geachte VNS-Leden,

De Algemene Ledenvergadering van de VNS is op 28 maart 2020. Deze datum valt binnen de periode waarvoor maatregelen zijn ingesteld rondom het Coronavirus, door het RIVM.

Gezien alle ontwikkelingen rondom het virus heeft het bestuur besloten dat de Algemene Ledenvergadering niet doorgaat. Deze wordt verplaatst naar een nog later te bepalen tijdstip. We snappen dat dit een vervelende maatregel is, maar we doen dit in het belang van iedereen.

Op 28 maart treedt onze penningmeester Nel Voerman af. Het bestuur bestaat vanaf die datum uit drie bestuursleden:

Cindy Kerssemeijer (voorzitter)
Marjolein Flobbe (secretaris)
Paula Nuij (Evenementen, Regio, FAC, Redactie)

Wij zullen Ruud de Monnink en Jettie Alberts benoemen als bestuursmedewerker. Ruud wordt interim-penningmeester en Jettie behartigt de internationale contacten en de keurmeesterszaken. Beiden draaien al enkele maanden met het bestuur mee en zouden verkiesbaar zijn op 28 maart. Ruud en Jettie zullen op een later tijdstip alsnog verkiesbaar zijn voor het bestuur.

Uiteraard zullen wij u tijdig op de hoogte stellen van een nieuwe datum voor deze uitgestelde ALV.

We wensen iedereen een fijn weekend,
het Bestuur van de VNS

Kennisgeving

Belangrijke mededeling

Indirect heeft ons het nieuws bereikt dat Noud Holthuisen is overleden. Een markant VNS-lid is van ons heengegaan. Het bestuur wenst de nabestaanden veel sterkte met dit verlies.

Fokoverleg

Belangrijke mededeling

Aanstaande zaterdag is het fokoverleg om 14.00u in Nieuwegein. Het terrein naast de KV is te nat om op te parkeren (+ deels gereserveerd voor KV medewerkers). Parkeren graag op de grote parkeerplaatsen naast de brug, en bij de overige gelegenheden (P op het kaartje). Niet op het gras (X op het kaartje) u zult verzocht worden uw auto dan te verplaatsen.

Heeft u zich nog niet opgegeven en bent u wel van plan te komen? Meldt u svp aan via secretariaat@schapendoes.nl
Tot zaterdag!

Fokoverleg 29 februari

Belangrijke mededeling

Zaterdag 29 februari aanstaande organiseert de VNS een fokoverleg.

Tijdens dit overleg presenteren het bestuur en de fac twee voorstellen voor aanpassing van ons Verenigings Fok Reglement: de introductie van Mean Kinship, en herziening van de regels omtrent het fokken met diverse oogziekten. Bij het opstellen van deze beleidsvoorstellen hebben wij ons uitgebreid laten adviseren door diverse specialisten en wetenschappers van de Universiteit van Utrecht en de Wageningen Universiteit. Het bestuur en de fac zijn er van overtuigd met deze voorstellen verdere stappen in de goede richting van verantwoord populatie beheer te zetten.

Voorafgaand aan de voorstellen en de mogelijke discussies hierover, geeft Marjoleine Roosendaal een lezing over de schadelijke gevolgen van teveel uitsluiten in de fokkerij. Werkzaam als hoofdredacteur van een kynologisch maandblad, heeft zij haar sporen verdiend als wetenschapsjournalist, met als specialisatie fokkerij en genetica. Marjoleine is al jaren actief betrokken bij het fokkerijbeleid van met name numeriek kleine rassen, die door hun aantallen in de problemen komen en geeft landelijk lezingen over fokbeleid en fokkerij. Zij adviseert bij fokbeleid gericht op het verbreden van de genetische diversiteit. Verder is haar naam bekend bij iedereen die iets van de kleuren of vachten van honden wil weten. Marjoleine schrijft o.a. over de fokprojecten, de mogelijkheden, de ziektes en de dingen waar mensen zich wel of juist geen zorgen over hoeven te maken.

Tijdens het fokoverleg hopen wij overeenstemming te bereiken welke voorstellen voor het VFR ter stemming voorgelegd kunnen worden op de ALV van 28 maart. Hierbij nodigen wij onze leden uit om naar het fokoverleg te komen en met ons van gedachten te wisselen. Uiteraard hopen we daarna ook dat u bij de ALV aanwezig zult zijn om te stemmen, o.a. over het fokbeleid.

Wilt u uw aanwezigheid op het fokoverleg a.u.b. kenbaar maken via secretariaat@schapendoes.nl? Ter voorbereiding sturen wij u dan de twee voorstellen voor wijzigingen in het VFR. We rekenen op een grote opkomst!

 

Fokoverleg: ALV:
29 februari 28 maart
14.00u 13.30u
KV Nieuwegein De Camp
Galecopperzoom 3 De Bosrand 15-17
3437 PJ Nieuwegein 3931 AP Woudenberg

 

De FAC en het Bestuur

Fotogalerij KCM 2019

Galerij

Zondag 24 november 2019 werd er in Beusichem de jaarlijkse Kampioenschapsclubmatch gehouden. Hieronder een impressie van deze geslaagde dag. Met dank aan Ruud en Rianda de Mönnink voor de foto’s.