Fokken

Het gezegde “Bezint eer gij begint” wordt dikwijls genoemd bij de aanschaf van een hond, maar zou ook moeten gelden bij het fokken van honden. Deze pagina heeft, heel in het kort, tot doel stof tot bezinning aan te dragen en informatie te geven, vooral aan de onervaren aspirant-fokker.

Het doel van fokken hoort voor iedere fokker te zijn: het ras te verbeteren of op zijn minst op hetzelfde niveau te houden. Om met de hond te mogen fokken, is het natuurlijk van het grootste belang dat uw hond gezond is, een juist Schapendoes-karakter heeft en ook van een voldoende rastype is. In de ogen van de Vereniging “De Nederlandse Schapendoes” zijn ‘geld verdienen’ of ‘een nestje lijkt ons zo leuk’ geen steekhoudende argumenten om te fokken. De aspirant-fokker zou op zijn minst de volgende vragen serieus in overweging moeten nemen:

is mijn teef van voldoende kwaliteit (tentoonstellingen, inventarisatie, ingewonnen advies)?

-voegt mijn teef iets toe aan de populatie (zijn er niet al diverse nestgenoten in vergelijkbare combi’s ingezet? Geldt dit ook voor de te gebruiken reu? Is de reu voldoende onverwant aan mijn teef en de populatie, is hij niet al te vaak ingezet? Verbetert de reu de zwakkere punten van de teef?)

heeft mijn teef een prima karakter? Geldt dit ook voor de reu?

is de fokker volledig op de hoogte van het huidige Verenigings Fok Regelement?

-heeft de fokker voldoende kennis van het ras en deskundigheid om de dekking, de dracht en de bevalling te kunnen begeleiden?

-heeft de fokker voldoende kennis van het ras, deskundigheid en tijd om de opvoeding, inprenting en socialisatie van de pups op een juiste wijze te begeleiden?

-heeft de fokker voldoende kennis van het ras en genoeg tijd om de aspirant-kopers bevredigend op al hun vragen te kunnen antwoorden?

-heeft de fokker voldoende ruimte om een rustige kraamkamer in te richten?

bestaat de mogelijkheid pups langer te houden (de pup info is géén garantie dat u de pups met 8 weken kwijt bent)? Kopers willen soms eerst met vakantie en overigens is het een goed gebruik dat de fokker pups van ontevreden kopers of zij die door nood daartoe gedwongen worden terugneemt en voor herplaatsing zorgt.

heeft de fokker voldoende financiële middelen om tegenslagen tijdens de dracht, geboorte en/of de nestperiode op te vangen?

-is de fokker bereid pupkopers levenslang bij te staan met raad en daad omtrent door hem/haar gefokte pups?

Een combinatie maken van reu en teef valt soms nog niet mee. Een aantal zaken moeten fokker en reueigenaar zich afvragen:

-Passen de reu en teef bij elkaar wat betreft type?

-Passen reu en teef bij elkaar wat betreft bloedlijnen?

-Passen de karakters bij elkaar?Houden we met deze combinatie juis­te Schapendoeskarakters in de toe­komstige pups?

Bent u nog steeds naar eer en geweten van mening dat het verantwoord is te fokken, realiseert u zich dan nogmaals, dat iedere fokker tegenslagen kan overkomen! Ervaringen van fokkers kunt u lezen op de ledenpagina (volgt binnenkort)

Enige richtlijnen in het kort:

  • Het pup geld, bijdrage t.b.v. FAC-werkzaamheden, is € 15,- per pup
  • Richtprijs voor een dekking van een reu is 10% van de (totale) pupprijs
  • Een overzicht van bij onze Vereniging aangesloten fokkers is hier te vinden.
  • Het Verenigingsfokreglement en Fokaangelegenheden reglement zijn hier te downloaden:

Een overzicht van bij onze Vereniging aangesloten fokkers is hier te vinden.

Het Verenigingsfokreglement is hier te bekijken en/of in PDF formaat te downloaden:

VFR Vereniging de Nederlandse Schapendoes versie April 2022