Aanvraagformulier akkoordverklaring

Voor teven woonachtig in Nederland.

Ondergetekende, eigenaar van de hieronder vermelde teef, verzoekt de Vereniging 'de Nederlandse Schapendoes' (VNS) om een akkoordverklaring voor de onderstaande combinatie(s) te verstrekken.

Hij/zij is lid van de VNS.

Hond/Eigenaar gegevens

NHSB *:
Stamboomnaam Hond *:
Geboortedatum *:
Eigenaar *:
Adres *:
Postcode *:
Plaats *:
Land :
Telefoon *:
Email *:

* verplicht

Geschiktheid
Inventarisatie(s):

Datum Plaats Keurmeester
1
2

Tentoonstellingsuitslagen:

Resultaat Plaats Keurmeester
1
2Dekkingsgegevens

Data eerdere nesten :
Geplande periode :

Eerste reu

Stamboomnaam :
NHSB (of anders) :
Gekwalificeerd :
Eigenaar :
Adres :
Postcode :
Plaats :
Email :
Akkoord :
Lid VNS :
Data eerdere dekkingen :
Data geplande dekkingen :

Reserve reu

Stamboomnaam :
NHSB (of anders) :
Gekwalificeerd :
Eigenaar :
Adres :
Postcode :
Plaats :
Email :
Akkoord :
Lid VNS :
Data eerdere dekkingen :
Data geplande dekkingen :

Attentie: Ten tijde van de dekking dienen beide ouderdieren in het bezit te zijn van een geldige verklaring van het ECVO-oogonderzoek en van de DNA-markertest voor gPRA of de DNA-gentest voor gPRA waaruit blijkt, dat beide ouderdieren vrij zijn van oogziektes.
Voor een akkoordverklaring dienen de teef en de reu(en) gekwalificeerd te zijn voor de fokkerij.
Middels deze aanmelding verklaart u dat u de gegevens naar waarheid ingevuld hebt en gaat u akkoord met publicatie van de gegevens.
Vink het akkoord aan om het formulier te verzenden.

Van de ingevulde gegevens krijgt u via de mail een kopie. Het kan voorkomen dat deze mail in uw SPAM-box terechtkomt.