Aanvraagformulier akkoordverklaring

Voor teven woonachtig in Nederland.

Ondergetekende, eigenaar van de hieronder vermelde teef, verzoekt de Vereniging 'de Nederlandse Schapendoes' (VNS) om een akkoordverklaring voor de onderstaande combinatie(s) te verstrekken.

Hij/zij is lid van de VNS.

Hond/Eigenaar gegevens

NHSB *:
Stamboomnaam Hond *:
Geboortedatum *:
Eigenaar *:
Adres *:
Postcode *:
Plaats *:
Land :
Telefoon *:
Email *:

* verplicht

Geschiktheid
Inventarisatie(s):

Datum Plaats Keurmeester
1
2

Tentoonstellingsuitslagen:

Resultaat Plaats Keurmeester
1
2Dekkingsgegevens

Data eerdere nesten :
Geplande periode :

Eerste reu

Stamboomnaam :
NHSB (of anders) :
Gekwalificeerd :
Eigenaar :
Adres :
Postcode :
Plaats :
Email :
Akkoord :
Lid VNS :
Data eerdere dekkingen :
Data geplande dekkingen :

Reserve reu

Stamboomnaam :
NHSB (of anders) :
Gekwalificeerd :
Eigenaar :
Adres :
Postcode :
Plaats :
Email :
Akkoord :
Lid VNS :
Data eerdere dekkingen :
Data geplande dekkingen :

Attentie: Ten tijde van de dekking dienen beide ouderdieren in het bezit te zijn van een geldige verklaring van het ECVO-oogonderzoek en van de DNA-markertest voor gPRA of de DNA-gentest voor gPRA waaruit blijkt, dat beide ouderdieren vrij zijn van oogziektes.
Voor een akkoordverklaring dienen de teef en de reu(en) gekwalificeerd te zijn voor de fokkerij.
Een hond wordt geschikt geacht voor de fokkerij, wanneer deze:

  • ófwel aan minimaal twee inventarisaties heeft deelgenomen en de kwalificatie "geschikt" heeft behaald. Deze inventarisaties dienen te worden uitgevoerd door verschillende, voor het ras bevoegde en in Nederland opgeleide keurmeesters. De te inventariseren hond moet een leeftijd hebben van tenminste 15 maanden. Tussen twee inventarisaties moet een tijdsverloop bestaan van tenminste 6 maanden, tenzij de hond ouder is dan 24 maanden.
  • ófwel aan één inventarisatie heeft deelgenomen en de kwalificatie "geschikt" heeft behaald, mits daarbij tevens tenminste tweemaal de kwalificatie ZG of U is verkregen op door de rasvereniging georganiseerde clubmatches en/of op CAC/CACIB-tentoonstellingen, waarbij de kwalificaties zijn gegeven door verschillende, voor het ras bevoegde en in Nederland opgeleide keurmeesters.
  • ófwel op één inventarisatie beoordeeld is als: “geschikt een positieve bijdrage te kunnen leveren aan het ras”, indien de hond ouder is dan 24 maanden.

Tenminste één van bovengenoemde kwalificaties dient behaald te zijn nadat de hond de leeftijd van 21 maanden heeft bereikt.

Middels deze aanmelding verklaart u dat u de gegevens naar waarheid ingevuld hebt en gaat u akkoord met publicatie van de gegevens.
Vink het akkoord aan om het formulier te verzenden.

Van de ingevulde gegevens krijgt u via de mail een kopie. Het kan voorkomen dat deze mail in uw SPAM-box terechtkomt.