Aanvraagformulier Dekreuenlijst

Ondergetekende, eigenaar van de hieronder vermelde reu, verzoekt de Vereniging 'de Nederlandse Schapendoes' (VNS) om plaatsing op de dekreuenlijst

Hij/zij is lid van de VNS.

Hond/Eigenaar gegevens

NHSB *:
Stamboomnaam *:
Geboortedatum *:
Eigenaar *:
Adres *:
Postcode *:
Plaats *:
Land :
Telefoon *:
Email *:
Schofthoogte (cm)*:
gPra *:
DNA Profiel *:

* verplicht

Bijlagen

Foto reu (max. 2 MB):
Kopie Stamboom (max. 2 MB):
Kopie PRA test (max. 2 MB):
Kopie DNA profiel reu (max. 2 MB):

Voor plaatsing dient de reu gekwalificeerd te zijn voor de fokkerij.
Een hond wordt geschikt geacht voor de fokkerij, wanneer deze:

  • ófwel aan maximaal twee inventarisaties heeft deelgenomen en de kwalificatie "geschikt" heeft behaald. Deze inventarisaties dienen te worden uitgevoerd door verschillende, voor het ras bevoegde en in Nederland opgeleide keurmeesters. De te inventariseren hond moet een leeftijd hebben van tenminste 15 maanden. Tussen twee inventarisaties moet een tijdsverloop bestaan van tenminste 6 maanden, tenzij de hond ouder is dan 24 maanden.
  • ófwel aan één inventarisatie heeft deelgenomen en de kwalificatie "geschikt" heeft behaald, mits daarbij tevens tenminste tweemaal de kwalificatie ZG of U is verkregen op door de rasvereniging georganiseerde clubmatches en/of op CAC/CACIB-tentoonstellingen, waarbij de kwalificaties zijn gegeven door verschillende, voor het ras bevoegde en in Nederland opgeleide keurmeesters.
  • ófwel op één inventarisatie beoordeeld is als: “geschikt een positieve bijdrage te kunnen leveren aan het ras”, indien de hond ouder is dan 24 maanden.

Tenminste één van bovengenoemde kwalificaties dient behaald te zijn nadat de hond de leeftijd van 21 maanden heeft bereikt.

Middels deze aanmelding verklaart u zich akkoord met publicatie van de gegevens.

Vink het akkoord aan om het formulier te verzenden.

Van de ingevulde gegevens krijgt u via de mail een kopie. Het kan voorkomen dat deze mail in uw SPAM-box terechtkomt.