Fokregels in het kort

Fokregels in het kort

Hier vindt u alle fokregels in het kort op een rijtje gezet.

De ouderdieren:

-Moeten de vereiste kwalificaties hebben behaald volgens het Fokreglement Artikel 7.a.

-Moeten in goede gezondheid zijn.

-Moeten de juiste leeftijd hebben. Reuen 21 maanden oud en teven minimaal 24 maanden oud.

De aanvraag voor een akkoordverklaring moet minstens 3 maanden voor de geplande dekking aan de secretaris van de FAC worden gestuurd via het Aanvraagformulier akkoordverklaring

-De dekking mag alleen plaatsvinden als de uitslag van de PRA DNA-testen van beide honden bij de Vereniging bekend is. Gefokt mag worden met de uitslagen

aa x aa (++ x ++) = vrij x vrij

of aa x ab (++ x +-) = vrij x drager

De FAC moet de combinatie een positief akkoord hebben gegeven. Een positief akkoord houdt in dat de combinatie voldoet aan de eisen van het fokreglement van de VNS.

Een overzicht van de afgegeven akkoordverklaringen wordt op deze website getoond.

De dekking moet worden gemeld binnen 21 dagen, aan de secretaris van de FAC, met een kopie van het dekaangifteformulier (Raad van Beheer).

De geboorte moet worden gemeld binnen 10 dagen, aan de secretaris van de FAC, met een kopie van het geboorteaangifteformulier (Raad van Beheer).

Certificaten kunnen digitaal worden aangevraagd of worden aangevraagd bij de secretaris van de FAC, d.m.v. het opsturen van kopieën van het aanvraagformulier registratiebewijs, dat voor elke pup door de chipper (Raad van Beheer) aan de fokker wordt verstrekt.

Na ontvangst van de nota moet de bijdrage voor de pups worden betaald.

Bovenstaande punten vindt u gedetailleerd beschreven in het Verenigingsfokreglement. De fokkers en dekreueigenaren dienen zich bij het fokken hieraan te houden. Op overtreding van het Fokreglement staan sanctie, op te leggen door het bestuur.

Het afgeven van een akkoord betekent dat de aangevraagde combinatie voldoet aan het Fokreglement van de Vereniging de Nederlandse Schapendoes. Het akkoord kan echter nooit garanderen dat er geen ( erfelijke) aandoeningen voorkomen in beide lijnen. De FAC is derhalve nimmer verantwoordelijk voor de gezondheid van de, uit de aangevraagde combinatie, geboren pups. Indien de aanvraag akkoord is, wijst de FAC u op het fokreglement. Voor naleving van dit reglement is ieder lid van de vereniging zelf verantwoordelijk.