Fokregels in het kort

Fokregels nader toegelicht

In onderstaande bijlage vindt u alle fokregels versimpeld toegelicht. Het officiële VFR is het geldige document. Bij twijfel of onduidelijkheid altijd de FAC contacten voor nadere uitleg en/of toelichting.

Het VFR nader bekeken

In het schema “wat moet er zijn geregeld voor een dekking” kunt u de verschillende stappen zien die doorlopen moeten zijn voordat een dekking volgens het VFR mogelijk is.

De aanvraag voor een akkoordverklaring moet minstens 3 maanden voor de geplande dekking aan de secretaris van de FAC worden gestuurd via het Aanvraagformulier akkoordverklaring

Alleen als er ook een reserve reu is aangevraagd, kan de FAC voldoen aan spoedverzoeken indien er complicaties zijn bij de dekkingen.

Een overzicht van de afgegeven akkoordverklaringen wordt op deze website getoond.

De dekking moet worden gemeld binnen 21 dagen, aan de secretaris van de FAC, met een kopie van het dekaangifteformulier (Raad van Beheer).

De geboorte moet worden gemeld binnen 10 dagen, aan de secretaris van de FAC, met een kopie van het geboorteaangifteformulier (Raad van Beheer).

Certificaten kunnen digitaal worden aangevraagd of worden aangevraagd bij de secretaris van de FAC, d.m.v. het opsturen van kopieën van het aanvraagformulier registratiebewijs, dat voor elke pup door de chipper (Raad van Beheer) aan de fokker wordt verstrekt.

Na ontvangst van de nota moet de bijdrage voor de pups worden betaald.

Bovenstaande punten vindt u gedetailleerd beschreven in het Verenigingsfokreglement. De fokkers en dekreueigenaren dienen zich bij het fokken hieraan te houden. Op overtreding van het Fokreglement staan sanctie, op te leggen door het bestuur.

Het afgeven van een akkoord betekent dat de aangevraagde combinatie voldoet aan het Fokreglement van de Vereniging de Nederlandse Schapendoes. Het akkoord kan echter nooit garanderen dat er geen ( erfelijke) aandoeningen voorkomen in beide lijnen. De FAC is derhalve nimmer verantwoordelijk voor de gezondheid van de, uit de aangevraagde combinatie, geboren pups. Indien de aanvraag akkoord is, wijst de FAC u op het fokreglement. Voor naleving van dit reglement is ieder lid van de vereniging zelf verantwoordelijk.