Verenigingscertificaat

Elke pup die gefokt is volgens het Fokreglement van de Vereniging “de Nederlandse Schapendoes” krijgt een Verenigingscertificaat. Dit bevestigt dat:

Ouderdieren beschikken over:

-De fokkwalificatie ‘geschikt’. Dit wil zeggen dat de Vereniging ze geschikt acht om een positieve bijdrage te kunnen leveren aan het ras.

-Een ECVO-oogonderzoek waaruit blijkt dat beide vrij zijn van erfelijke ooggebreken

-Een DNA gentest voor PRA waaruit blijkt dat geen van beide lijder is aan PRA en tenminste één van beide géén drager is van PRA

De Fok aangelegenheden commissie (FAC):

Beoordeelt de aangevraagde combinatie van vader- en moederhond d.m.v. stamboomonderzoek. Hierbij wordt in de aanwezige data gekeken naar eventueel risico op erfelijk bepaalde gebreken/ziekten in de lijnen van beide ouderdieren. Bij een positieve beoordeling ontvangen de fokker en de dekreueigenaar een schriftelijke akkoordverklaring van de FAC.

Akkoordverklaring: bevestiging dat de combinatie voldoet aan het Verenigingsfokreglement.

Nestbezoek vindt plaats als de pups 7 weken oud zijn. De Vereniging vindt het belangrijk het resultaat van de gemaakte combinaties te beoordelen, zijn de hooggespannen verwachtingen uitgekomen en zijn er nog bijzonderheden? De pups en hun nestsituatie bij de fokker worden bekeken waarbij wordt gelet op rastype, socialisatie, verzorging en huisvesting.

Het verenigingscertificaat kan via dit formulier aangevraagd worden.