Gezondheidsonderzoeken

Ieder Schapendoes waarmee gefokt gaat worden moet 2 oogonderzoeken ondergaan.

  1. Het ECVO-onderzoek is één jaar geldig.
  2. De PRA Gentest behoeft maar éénmaal plaats te vinden.

ECVO OOGONDERZOEK

Gedetailleerde informatie over het ECVO (European College of Veterinary Ophthalmologists) oogonderzoek en vooral ook wat voor regels er worden gehanteerd kunt u vinden op de site van de Raad van Beheer onder “Oogonderzoek”.  De namen en adressen van de verschillende oogspecialisten die door de ECVO erkend zijn vindt u ook op de site van de Raad van Beheer.

GPRA GENTEST

Directe gentest beschikbaar voor gPRA bij de Schapendoes

De mutatie die verantwoordelijk is voor PRA (progressieve retina atrofie) bij de Schapendoes is enige tijd geleden al gevonden. Biofocus LADR Gesellschaft für biologische Analytik mbH in Recklinghausen voert deze test uit. Biofocus geeft de testresultaten van alle door hen geteste Schapendoezen door aan de Schapendoes rasverenigingen. De diagnostiek is nagenoeg 100% nauwkeurig. Voor fokdoeleinden kunnen heterogene individuen (dragers +-), normaal gezonde genotypen (homozygoot ++) en lijders (homozygoot mutant –) betrouwbaar worden onderscheiden. De rekening voor het onderzoek wordt u tezamen met de uitslag toegezonden. Biofocus biedt ook de mogelijkheid om naast de gPRA-test gelijktijdig een DNA-profiel aan te vragen. In deze links vindt u een onderzoeksformulier dat u kunt invullen (Engels of Duits).

OrderformgPRA-eng

OrderformgPRA-de

Overhandig het formulier aan uw dierenarts. De dierenarts leest met een chipreader de microchip van uw hond uit om te controleren of het chipnummer overeenkomt met het nummer op de stamboom van de voor de test aangeboden hond. Voor een goed resultaat is voorkeur om de test te doen met bloedmonsters. Hiervoor graag 3 EDTA-buisjes bloed insturen, bij voorkeur 3 ml per buisje, maar als het niet lukt zoveel bloed af te nemen, dan 4 monsters van ieder 2ml of desnoods 3 x2 ml. Elk buisje moet voorzien zijn van een sticker met daarop het chipnummer en de naam van de hond. Indien bloedafname niet lukt, kunt u ook minimaal 2 swabs inzenden. De monsters hoeven niet gekoeld te worden, maar moeten wel direct verzonden worden. De buisjes moeten goed verpakt worden om breuk te voorkomen (enveloppe bekleed met plastic noppenfolie). Graag het bloed aan het begin van de week af laten nemen, zodat er niet een weekend tussen verzending en ontvangst zit.

Verder meesturen:

  • Een kopie van de stamboom.
  • Een kopie van het meest recente rapport oogonderzoek (ECVO), indien beschikbaar
  • Het ingevulde en ondertekende onderzoek formulier.

 Alles samen met “Priority post” verzenden naar:

LADR Biofocus, Berghäuser Strasse 295, D-45659 Recklinghausen, Duitsland.

Waarom bloed en geen swabs zoals in het verleden?

Het vorige laboratorium Bochum heeft sinds het begin van de research naar gPRA het DNA van alle door hen geteste honden in een DNA-bank opgeslagen. Dit DNA is beschikbaar voor eventueel verder onderzoek, maar voor toekomstige research naar eventuele andere afwijkingen bij de Schapendoes minder geschikt dan vol bloed. Daarom biedt het huidige lab Biofocus, naast de gPRA test, ook de gelegenheid om van alle door Biofocus geteste honden het toegezonden bloed op te slaan in een bloedbank (kosten inbegrepen in de testprijs). Met dit bloed kan veel beter onderzoek gedaan worden naar andere mogelijk erfelijke afwijkingen. In bloed zit niet alleen het DNA van de hond, maar ook veel andere stoffen, die informatie kunnen verschaffen bij toekomstige research. Om goede research te kunnen doen is veel DNA nodig.

 Bij een swab bestaat het risico dat er niet voldoende slijmvliesweefsel op zit of dat de swabs besmet raken door bijvoorbeeld schimmel of tijdens de afname door aanraking met de vingers. Dan is er te weinig celmateriaal aanwezig en kan er onvoldoende DNA worden geïsoleerd. Het uitvoeren van de test kan daardoor onmogelijk worden en dan zijn een nieuwe monsterafname en nieuwe test (met bijbehorende kosten) noodzakelijk.