Vragenlijst overlijden / gezondheidsprobleem

De FAC werkt hard aan het compleet krijgen en houden van de gegevens van de populatie en vraagt hiervoor uw medewerking. Ons streven is onze database zo compleet mogelijk te maken en te houden. Meldingen worden gebruikt om de gezondheidstoestand van ons ras te bewaken, ten behoeve van de fokkerij en dus in het belang van onze ras.

Alleen met de medewerking van fokkers en eigenaren van Schapendoezen kunnen we eventuele gezondheidsproblemen tijdig in kaart brengen en hier eventueel lijn in zien.

Dat is ontzettend belangrijk voor ons fokbeleid. Wij zijn afhankelijk van uw informatie om onze gegevens zo compleet mogelijk te houden. Het is belangrijk dat deze gegevens van de eigenaren en/of fokker komen omdat deze gegevens anders niet gebruikt mogen worden.

Wij willen iedereen vragen ons te melden wanneer uw Schapendoes is overleden, ook al is dit al geruime tijd geleden.  Verder willen wij vragen eventuele problemen met de gezondheid van uw Schapendoes aan ons door te geven.

Help ons met elkaar te blijven genieten van een gezonde Schapendoes.

Melding Gezondheidsprobleem

Melding Overlijden