Stichting Schapendoes 1947

In 1997 is door het bestuur van de Vereniging “de Nederlandse Schapendoes” besloten de “Stichting Schapendoes 1947” in het leven te roepen met onder meer de volgende doelstellingen:

  1. Het financieel ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek naar eventuele ziekten bij de Schapendoes. Dit om, indien mogelijk, het fokbeleid van de V.N.S. te verbeteren.
  2. Het verlenen van financiële steun voor zaken die specifiek de Schapendoes betreffen. Zoals bijvoorbeeld het organiseren van bijzondere activiteiten en jubilea.

 De Stichting heeft onder andere bijgedragen aan:

  • gPRA-onderzoek in Bochum
  • nieronderzoek van de universiteit Utrecht
  • ECVO (oogonderzoeken) in VNS verband
  • het Europees PRA-fonds
  • lezingen over gezondheid
  • een Schapendoes terug bij een Drentse schaapskudde
  • jubileumuitgave van Vereniging de Nederlandse Schapendoes
  • het ontwikkelen van Mean Kinship berekeningen in DoesData, i.s.m. de WUR en Zooeasy

Het werk van de Stichting kan alleen worden gedaan, wanneer er voldoende geldelijke middelen voorhanden zijn. De Stichting komt aan haar geld door donaties, giften en activiteiten zoals het houden van een tombola tijdens de Kampioenschapsclubmatch of de Jonge Honden Dag. Jaarlijks legt de penningmeester van de Stichting, via een publicatie in het Verenigingsblad, verantwoording af door middel van een overzicht van de baten en lasten, de balans en het financieel verslag.

Indien u het werk van de Stichting wilt ondersteunen, uw gift is altijd welkom op

Rekening NL87 INGB 0007 6552 46
Stichting Schapendoes 1947

Alvast bedankt!

 

Irma Thissen, secretaris

Nel Voerman, penningmeester