Jonge Hondendag zonder publiek!!!

Belangrijke mededeling

Wij krijgen wat vragen van mensen die morgen toch willen komen kijken op het terrein van Nieuwegein. Zoals in ons vorige bericht al vermeld is, zal deze dag ZONDER PUBLIEK plaatsvinden. Alleen de ingeschreven honden worden toegelaten met begeleider.
Volgend jaar hopen we weer een ouderwetse Jonge Hondendag te kunnen organiseren!

Jonge Hondendag 30 mei gaat door

Belangrijke mededeling

Volgende week zondag 30 mei 2021 zal de Jonge Hondendag gehouden worden. Deze dag zal ZONDER PUBLIEK plaatsvinden. We hebben op het terrein van de KV Nieuwegein 2 velden tot onze beschikking. Veld 1 is de keuringsring en op veld 2 wordt er gemeten en worden de foto’s gemaakt voor in Doesdata. Het ingeschreven nest gaat eerst voor de foto’s en wordt hierna in de keuringsring geroepen. Zodra de keuring klaar is moet de fokker met de pupeigenaren het terrein weer verlaten zodat het volgende nest het terrein mag betreden. We houden ons aan de regels van de gemeente Nieuwegein.
Wij zijn blij dat we de fokkers de gelegenheid kunnen geven om dit jaar toch hun gefokte nest te kunnen laten beoordelen. Het zal echter een hele andere Jonge Hondendag zijn, dan welke we gewend zijn door de jaren heen. We hopen volgend jaar weer een Jonge Hondendag als vanouds te kunnen organiseren.

Aangepaste Jonge Hondendag 30 mei 2021

Belangrijke mededeling

Nog steeds “onder voorbehoud” hebben wij besloten de Jonge Hondendag in aangepaste vorm door te laten gaan. Dit alleen voor fokkers die ingeschreven hebben met hun pupeigenaren. Wij willen hen toch de mogelijkheid bieden hun nesten te laten zien.
Er zijn vorig jaar weinig nesten geboren dus hierdoor zijn de inschrijvingen minder. De nesten zullen verdeeld over de dag in 1 ring worden beoordeeld, in de morgen en in de middag. De inventarisaties zullen in de middag worden gedaan.
Bent u ’s morgens aan de beurt blijf dan ook alleen in de morgen. Hetzelfde geldt voor degenen die in de middag aan de beurt zijn.
Er zullen geen winkeltjes staan en geen workshops gegeven worden.
Andere jaren was er de mogelijkheid om gezellig met elkaar op het terrein samen te zijn. Dit zal dit jaar ook beperkt gehouden worden. Dit voor de gezondheid van ons allen.
In de omgeving van de KV Nieuwegein is er mogelijkheid om te wandelen.
Heeft u ingeschreven voor deze dag? U ontvangt dan uiterlijk een week van te voren de voor u geldende planning.

Penningmeester

Belangrijke mededeling

Hierbij delen wij u mede dat dhr. Gerard Duits zich bereid heeft verklaard de taak van het penningmeesterschap op zich te nemen. Zijn ad interim functie gaat in per heden 07-04-2021. Het bestuur heeft alle vertrouwen in hem en is hem dankbaar voor zijn bereidheid. Gerard zal de functie “ad interim” uitvoeren tot de eerstvolgende ALV waarin hij verkiesbaar zal zijn.

ALV 28 maart

Belangrijke mededeling

De uitnodiging voor de Online ALV van 28 maart 13.30u is verstuurd aan alle leden waarvan wij een email adres hebben. Mocht u geen mail ontvangen hebben en wel mee willen vergaderen, neem even contact op: secretariaat@schapendoes.nl

De stukken voor de vergadering kunt u vinden op de ledenpagina

Meankinship

Belangrijke mededeling

Afgelopen donderdag 18 en zaterdag 20 maart 2021 hebben de eerste Meankinship kennistours plaatsgevonden. Uitgenodigd waren fokkers en dekreueigenaren. Er werd uitgelegd hoe er een berekening gemaakt kan worden in Doesdata. In beide kennistours is duidelijk uitgelegd aan de aanwezigen hoe hiermee te werken. De aanwezige fokkers en dekreueigenaren krijgen nu  de tijd om hier wat mee te oefenen en meer kennis op te doen. Er zal na de zomer een evaluatie plaatsvinden van deze proefperiode. Godelieve de Wit heeft vandaag in Doesdata de Meankinship berekening opengezet voor alle leden met een account. Bent u lid van Vereniging de Nederlandse Schapendoes en heeft u ook belangstelling hiervoor, vraag dan een ledenaccount voor Doesdata aan.

Nieuwe partner voor g-PRA onderzoek

Belangrijke mededeling

Nadat Biofocus aangegeven had niet meer te testen op gPRA is er nu een afspraak gemaakt met het ECCG in Utrecht (Expertise Centrum Genetica Gezelschapsdieren) om dit voortaan voor ons te doen.  De informatie pagina en het aanvraagformulier zijn aangepast.

Stichting Schapendoes 1947

Belangrijke mededeling

De Stichting Schapendoes 1947 heeft besloten dat vanaf 1 januari 2021 ieder lid van de VNS (fokkers en dekreu-eigenaren) een tegemoetkoming van 5 euro krijgt voor het ECVO oogonderzoek. U stuurt een kopie van het bovenste deel van het formulier in, waar de gegevens op staan van de hond. (De uitslag doet er voor de Stichting niet toe). Verder ook een betaalbewijs met het bankrekeningnummer opsturen naar het mailadres van de Stichting. Mailadres: irma.thissen@outlook.com

Regiowandelingen

Belangrijke mededeling

Naar aanleiding van de huidige geldende maatregelen inzake het coronavirus, lijkt het ons onverstandig om de regiowandelingen door te laten gaan. Er kan natuurlijk altijd gewandeld worden, maar dan niet onder de vlag van de VNS. Het is uw aller eigen verantwoording.  

Nieuwe sponsor: Carocroc!

Belangrijke mededeling

Carocroc is onze nieuwe sponsor voor de komende evenementen zoals de Jonge Hondendag en de Kampioenschapsclubmatch de komende jaren. Wij hopen en vertrouwen op een fijne samenwerking! 

Winkelmanager gezocht

Belangrijke mededeling

De vereniging is op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger die de bestellingen uit onze webshop wil bijhouden en verzenden. Ook staan wij een paar keer per jaar met “het winkeltje” van de vereniging op evenementen, zoals de Jonge Hondendag en de Kampioenschapsclubmatch. Lijkt het u iets of heeft u vragen? Stuur dan een mail naar secretariaat@schapendoes.nl of evenementen@schapendoes.nl

Inventarisatie 28 maart 2021

Belangrijke mededeling

Op 28 maart 2021 organiseren we in de ochtend een fokgeschiktheidsinventarisatie.  Locatie: KV Nieuwegein. Zie voor meer details over adres, tijd, kosten, inschrijving de speciale inventarisatie pagina.

Bestuursvacature: Penningmeester

Belangrijke mededeling

Helaas heeft onze penningmeester Ruud de Monnink om moverende redenen per 1 januari zijn bestuursfunctie weer teruggegeven. Het bestuur betreurt het besluit van Ruud. Gelukkig is Nel Voerman bereid om de taken tijdelijk waar te nemen. Op korte termijn zal het bestuur een vacature tekst publiceren. Bent u geïnteresseerd in deze bestuursfunctie? Laat het ons weten via bestuur@schapendoes.nl

 

gPRA DNA Testen tijdelijk niet mogelijk

Belangrijke mededeling

Tot onze spijt heeft het bestuur van de VNS vernomen dat het laboratorium Biofocus per direct is gestopt met de gPRA test voor Schapendoezen. Dit valt ons uiteraard rauw op ons dak, we zijn ons er van bewust dat enkele van onze leden bloed hebben ingestuurd en al enige tijd geen respons kregen. Helaas is bij navraag dit nu het nieuws wat ons bereikt. We zijn inmiddels met o.a. de IGS en andere belanghebbenden in overleg om samen een ander laboratorium te vinden dat onze specifieke ras-test over kan nemen.

Wordt op korte termijn vervolgt.

Bestuur en FAC 

Standpunt DNA Testen

Belangrijke mededeling

De Vereniging de Nederlandse Schapendoes krijgt regelmatig vragen over diverse beschikbare DNA testen bij verschillende laboratoria. Genetische testen voor huisdieren, er komen er dagelijks velen bij. Honderdduizenden dieren worden getest door hun baasjes, die dat doen uit liefde en zorg voor hun huisdier.

Maar veel van deze testen zijn rasspecifiek en worden niettemin voor alle rassen aangeboden. Veel van deze testen zijn gebaseerd op kleine studies met weinig numeriek bewijs, en de nauwkeurigheid is vaak niet gevalideerd. Ook de zekerheid dat de testen voor alle hondenrassen gelden is niet gevalideerd.

Veel dierenartsen weten onvoldoende over dit soort testen en kunnen daarom bezorgde eigenaren niet goed adviseren. Dat is begrijpelijk; een dierenarts is geen geneticus. Maar het is daarom wél zorgelijk dat genetische testen zo’n enorme vlucht lijken te nemen.

Het bestuur en de Fac van de VNS onderschrijven het standpunt van de Scientific Committee van de Nordic Kennel Union (NKU/VK). Zij hebben een helder statement over DNA testen gepubliceerd, en wij delen dit hierbij op deze pagina

Wijzigingen in de Fok Aangelegenheden Commissie

Belangrijke mededeling

De samenstelling van de Fok Aangelegenheden Commissie is gewijzigd. Na jarenlange dienst hebben Verony Hagelen en Lysette Leer hun taken beëindigd. Het bestuur dankt beiden voor hun onvermoeibare inzet. Door het stoppen van Verony eindigt ook Dieter Hagelen’s taak als FAC-assistent. Tot onze vreugde heeft Miranda Nijland zich bereid verklaard weer zitting te nemen in de FAC. Zij zal per direct het secretariaat overnemen van Anneke.

De FAC gaat vanaf heden een nieuwe werkwijze hanteren omtrent het uitzoeken van combinaties. Er zal duidelijker worden gecommuniceerd dat de FAC:

-toetst en bevestigt of een voorgenomen combinatie voldoet aan het Verenigings Fok Reglement

-bevestigt welke gezondheidgegevens er bij ons bekend zijn van nakomelingen en/of ouders en grootouders van aangevraagde reu en teef. Dit alles uiteraard met inachtneming van de privacy wetgeving, zonder naamgegevens van de betreffende honden.

Het vervolgens beoordelen of een combinatie aangegaan kan worden is aan de fokker en reu-eigenaar.

De VNS houdt zich aan de maatregelen van het RIVM.

Belangrijke mededeling

Naar aanleiding van de nieuwe Coronamaatregelen ( gedeeltelijke Lockdown) zijn er vragen over de regiowandelingen. Deze mogen doorgang vinden in groepjes van 4 en op 1,5 m afstand. Dit alles op eigen verantwoording van de wandelaars.
Er zijn ook diverse regio’s die hun wandelingen geannuleerd hebben. Houdt de website in de gaten!

Digitale ALV Uitleg – 17 oktober 2020 13.30u

Belangrijke mededeling

Elk VNS-lid met een uniek email-adres in onze ledenadministratie, ontvangt een email met de uitnodiging voor de digitale ALV.

De afzender van deze email is OnlineALV.

Indien u op 14 oktober om 20.00u nog geen uitnodiging heeft ontvangen (check alstublieft  eerst uw spamfolder) neem dan contact op met het secretariaat, wellicht is onze administratie incompleet of hebben wij geen recent e-mailadres van u. U ontvangt de uitnodiging dan alsnog.

U kunt zich uiterlijk tot vrijdagochtend 16 oktober 10.00u aanmelden indien u geen uitnodiging hebt ontvangen.

Let op: als meerdere mensen in uw gezin lid zijn, en allen willen aanwezig zijn bij de digitale ALV en kunnen stemmen, dan dient ieder lid met een verschillend e-mailadres, via een tweede computer/tablet etc. in te loggen. Heeft maar 1 persoon in uw huishouden de uitnodiging ontvangen terwijl er meerdere leden zijn, dan ontbreken de andere adressen in onze administratie: geeft u deze dan alsnog door aan het secretariaat zodat u alsnog uitgenodigd kunt worden.

U hoeft GEEN software te installeren, de vergadering vindt plaats via uw webbrowser.

Wilt u niet deelnemen aan de ALV, dan hoeft u verder niets te doen.

Wilt u wel deelnemen, lees dan de ontvangen uitnodiging goed door, bekijk onderstaande instructies alvast voor 17 oktober.

Bewaar de uitnodigingl!!

Op 17 oktober, iets voor 13.30u:

Klik in de uitnodigingsmail die u heeft ontvangen van OnlineALV op de groene knop Inloggen

Typ de toegangscode uit de email in.

U komt nu in het vergaderscherm. Op het moment dat het bestuur de livestream/uitzending start kunt u naar de presentatie van de agendapunten luisteren. U ziet het bestuur in beeld, en vervolgens de betrokken commissies.

Om de orde in de digitale vergadering te kunnen bewaren kan alleen het bestuur praten en luisteren de leden. Helaas is er via deze digitale manier geen gelegenheid voor discussiestukken.

Als u toch wat wilt inbrengen bij een bepaald onderwerp, dan kun u aan de rechterkant een bericht typen in het chat venster. Zodra er gelegenheid is om uw vraag te behandelen, zal een bestuurslid uw vraag doorspelen aan de voorzitter en kan deze beantwoord worden.

Indien er voor de afhandeling van een agendapunt akkoord van de vergadering wordt gevraagd, zoals bij de financiële verantwoording, dan zal de voorzitter dat aan alle deelnemers voorleggen.

Zodra we toe zijn aan het agendapunt ‘bestuursverkiezing’ zal er een onafhankelijke (niet-VNS’ers) stemcommissie aantreden van twee personen, die de verschillende stemrondes zullen starten.

Er zal een vraag op uw beeldscherm verschijnen of u akkoord gaat met voorgestelde bestuursleden, waarop u Ja of Nee kunt aanklikken.

De stemcommissie organiseert de verkiezing, het bestuur heeft geen inzicht in de gegevens.

De stemcommissie verzamelt de binnengekomen stemmen en koppelen het eindresultaat terug aan het bestuur, waarop de uitslag aan de vergadering zal worden medegedeeld.

Heeft u nog vragen:  mail het bestuur: secretariaat@schapendoes.nl

ALV gaat digitaal

Belangrijke mededeling

Bestuursmededeling:
Vanwege de laatste Covid-19 maatregelen heeft het bestuur besloten om de komende ALV op 17 oktober digitaal plaats te laten vinden (dezelfde datum en tijd). De agenda zal worden ingekort naar de verplichte onderwerpen. Discussie punten zullen worden verplaatst naar een later moment of andere bijeenkomsten. Het afscheid van vertrekkende medewerkers en het uitreiken van de jaarlijkse aandenkens zullen we op een andere manier proberen in te vullen bij een buitenbijeenkomst later dit jaar.
Herziene agenda:
1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Vaststellen notulen ALV 30 maart 2019
4. Jaarverslag secretariaat
5a. Jaarverslag penningmeester
5b. Verslag kascommissie, decharge bestuur
5c. Benoeming nieuwe kascommissie
5d. Vaststellen tarieven 2020
5e. Vaststellen definitieve begroting 2020
6a. Jaarverslag FAC
6b. Jaarverslag Herplaatsingen
6c. Jaarverslag CGG
7. Bestuursverkiezing
7a. Nel Voerman treedt af. Ruud de Monnink is kandidaat penningmeester
7b. Irma Thissen heeft haar functie eind 2019 beëindigd. Jettie Alberts is kandidaat bestuurslid
8. Sluiting
Alle leden zullen in de week van de ALV via email worden uitgenodigd voor de digitale bijeenkomst. Heeft u geen emailadres (aan ons verstrekt), neemt u dan svp contact op met secretariaat@schapendoes.nl

KCM 2020 afgelast

Belangrijke mededeling

Tot onze grote spijt hebben we moeten besluiten de KCM 2020 niet door te laten gaan. De beperkende maatregel van slechts 50 toegestane personen (binnen en buiten) maakt het ons onmogelijk een volwaardige Kampioenschapsclubmatch te organiseren. Al betaald inschrijfgeld zal worden teruggestort.
De inventarisaties zullen wel doorgaan. Wij zullen de inschrijvers de komende dagen bericht geven over o.a. locatie en tijd. Wilt u het bestuur even tijd geven een en ander te organiseren?
We hopen op betere tijden in 2021.

KCM Inschrijving is geopend

Belangrijke mededeling

De inschrijving voor de KCM is geopend! Zie de KCM pagina’s voor de details.

JHD nieuws

Belangrijke mededeling

Alle JHD/Inventarisatie deelnemers ontvangen ongeveer 2 weken voor de JHD persoonlijk bericht via email. Onderstaande aankondiging is algemene informatie voor alle bezoekers:

Aan alle JHD bezoekers,

Op 6 september a.s. houdt de VNS haar jaarlijkse Jonge Honden Dag bij de KC Pampus in Almere, mits de omstandigheden dit toelaten. Vanwege de Covid-19 omstandigheden, moeten wij deze dag een aantal maatregelen nemen:

 1. We vragen iedere bezoeker vooraf via email (secretariaat@schapendoes.nl) te bevestigen dat u aanwezig zult zijn. Indien u niet aangemeld bent krijgt u helaas geen toestemming het terrein te betreden. Dit is een eis van de gemeente Almere en de KC Pampus.
 2. U wordt gevraagd u bij het secretariaat te melden en te bevestigen dat u geen klachten hebt. Indien dat wel het geval is, blijft u dan a.u.b. thuis.
 3. U zult op het terrein van de KC Pampus in Almere duidelijke route instructies (éénrichtingsverkeer) vinden, evenals aankondigingen hoeveel mensen zich tegelijk in de gebouwen mogen bevinden. Dit dient altijd te worden opgevolgd.
 4. Er worden ruime vakken uitgezet waar te keuren nesten kunnen wachten tot zij in de ring mogen en waar publiek plaats kan nemen. Deze staan goed aangegeven. Overal geldt: houdt 1,5m. afstand, tenzij u uit 1 gezin komt.
 5. De keurmeesters dragen een gezichtsmasker.
 6. Voor het keuren van de honden plaatsen wij 2 keurtafels tegen elkaar aan in de ring. Op deze manier zorgen we voor afstand tussen keurmeester en handler maar kunt u uw hond wel begeleiden.
 7. De keurmeesters zullen hun handen regelmatig reinigen.
 8. Na elke keuring worden de keurtafels ontsmet.
 9. Het staat handlers en bezoekers vrij om een mondkapje te dragen.
 10. Voor de kantine van de KC Pampus kunt u eten en drinken kopen/bestellen, dit dient buiten genuttigd te worden.
 11. Houdt rekening met het weer. De JHD is een buitendag, er kan niet binnen worden ‘geschuild’. Neem een paraplu/parasol mee als de weerberichten veel zon of regen voorspellen.

Mocht gedurende de dag blijken dat bezoekers zich niet aan de regels houden, dan kan zowel de VNS als KC Pampus ingrijpen en mensen de toegang tot het terrein ontzeggen. Mogelijk volgt er gedurende de dag inspectie op het ordentelijk verloop van onze JHD. We vragen u om mee te werken volgens bovengenoemde maatregelen en er met z’n allen een gezellige dag ‘op afstand’ van te maken.

De dag start om 9.30u:

Adres:
KC Pampus
Weteringweg 2
1358 AK Almere

Deze aankondiging blijft helaas onder voorbehoud. Houdt u s.v.p. de VNS website en Facebookpagina in de gaten voor het laatste nieuws. De intentie is en blijft om de JHD door te laten gaan, maar mocht de overheid en de RIVM er om vragen, dan kunnen wij in het uiterste geval tot 5 september het evenement afblazen. Wij zullen dit uiteraard proberen te voorkomen en indien de situatie er om vraagt zullen we zo vroeg mogelijk communiceren, maar rekenen op uw begrip hiervoor.

Denkt u eraan om uw aanwezigheid te bevestigen? Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. Tot 6 september!

Namens het bestuur,

Paula Nuij, commissie Evenementen en JHD
Cindy Kerssemeijer, Voorzitter VNS, bestuursvertegenwoordiger FAC

Nog vragen? JHD@schapendoes.nl of evenementen@schapendoes.nl

Mailing aan alle leden

Belangrijke mededeling

Vandaag, 16 juli 2020, is er een mailing verstuurd aan alle in Nederland woonachtige VNS leden (waarvan wij een emailadres hebben). De mailing betreft concept voorstellen Gezondheidsbeleid van de Raad van Beheer.

Heeft u geen mail ontvangen? Laat het ons weten via secretariaat@schapendoes.nl zodat we onze ledenadministratie kunnen bijwerken en de mail alsnog kunnen sturen.

Bestuur VNS

Mededeling bestuur

Belangrijke mededeling

Tot onze spijt is ons bekend geworden dat er onlangs (met toestemming van de FAC) een KI dekking heeft plaatsgevonden, welke niet voldoet aan het VNS VFR. De betrokken reu had ten tijde van de KI nog niet bewezen zich op natuurlijke wijze te kunnen voortplanten. In overleg met de fokker is besloten de dekking niet op de site te vermelden. Als de teef drachtig blijkt te zijn wordt het nest niet gepromoot door de VNS en er worden geen certificaten verstrekt.

Intern is deze kwestie behandeld om incorrecte adviezen in de toekomst te voorkomen.

Inmiddels heeft de reu bewezen op natuurlijke wijze te kunnen dekken.

Het bestuur

Update JHD

Belangrijke mededeling

Nu de Corona maatregelen verder worden versoepeld, lijkt het er meer en meer op dat de JHD op 6 september door gaat ? Uiteraard blijft alles onder voorbehoud, maar samen met KC Pampus werken we aan ons definitieve plan om de dag in goede banen te leiden, volgens alle voorschriften van het kabinet. Inschrijven kan nog steeds voor honden geboren tussen 30-11-2018 en 29-11-2019.

Ook voor inventarisaties kunt u uw hond inschrijven.

Verdere info kijk op de JHD pagina.

FAC benoeming

Belangrijke mededeling

Het bestuur is verheugd te kunnen melden dat we een nieuwe FAC-medewerkster hebben gevonden. Mevr. Anneke de Kruif zal na een inwerkperiode het secretariaat van de FAC overnemen van mevr. Miranda Nijland. Miranda treedt terug uit de FAC en neemt plaats in de nieuwe commissie Populatiebeleid, met mevr. Marjolein Flobbe. Anneke heeft zelf twee schapendoezen, waarvan 1 dekreu is. Ze is ook administratief goed onderlegd. We heten haar van harte welkom en wensen haar veel succes in deze functie.

JHD Afgelast – Belangrijk nieuws!

Belangrijke mededeling

Naar aanleiding van onze eigen inschatting, maar ook vanwege instructies die we 19 maart ontvingen van de Raad van Beheer, spijt het ons u te moeten berichten dat de Jonge Hondendag helaas is afgezegd vanwege het Corona-virus.
Het bestuur van de Raad van Beheer heeft op basis van de actuele situatie besloten om alle evenementen die op de agenda stonden in de maanden april en mei te annuleren. Via de gebruikelijke kanalen houden wij u op de hoogte van alle ontwikkelingen die van belang zijn voor onze vereniging en organisatie. Wij adviseren onze aangesloten verenigingen dringend dit beleid ook over te nemen voor alle verenigingsactiviteiten, te weten vergaderingen, keuringen, trainingen, lezingen en dergelijke door uw vereniging of organisatie georganiseerd in deze periode. Het zou kunnen dat deze periode ook na mei zal moeten worden gecontinueerd. Het bestuur van de Raad van Beheer volgt hierin de richtlijnen van het RIVM en geeft nu al aan om ook rekening te houden met de voortzetting van deze maatregelen in de maanden juni en juli van dit jaar”.
Vanzelfsprekend houden we u op de hoogte zodra wij meer duidelijkheid hebben over het verloop van deze crisis en wanneer we weer verantwoord evenementen kunnen organiseren.
Wij zullen de betaalde inschrijvingen voorlopig laten staan tot we meer duidelijkheid hebben. 
Voor de inventarisatie deelnemers: mocht u vanwege het niet doorgaan van de JHD-inventarisatie in de problemen komen met betrekking tot fok-plannen, neemt u dan s.v.p. contact op met het bestuur.

!Belangrijke mededeling!

Belangrijke mededeling

Geachte VNS-Leden,

De Algemene Ledenvergadering van de VNS is op 28 maart 2020. Deze datum valt binnen de periode waarvoor maatregelen zijn ingesteld rondom het Coronavirus, door het RIVM.

Gezien alle ontwikkelingen rondom het virus heeft het bestuur besloten dat de Algemene Ledenvergadering niet doorgaat. Deze wordt verplaatst naar een nog later te bepalen tijdstip. We snappen dat dit een vervelende maatregel is, maar we doen dit in het belang van iedereen.

Op 28 maart treedt onze penningmeester Nel Voerman af. Het bestuur bestaat vanaf die datum uit drie bestuursleden:

Cindy Kerssemeijer (voorzitter)
Marjolein Flobbe (secretaris)
Paula Nuij (Evenementen, Regio, FAC, Redactie)

Wij zullen Ruud de Monnink en Jettie Alberts benoemen als bestuursmedewerker. Ruud wordt interim-penningmeester en Jettie behartigt de internationale contacten en de keurmeesterszaken. Beiden draaien al enkele maanden met het bestuur mee en zouden verkiesbaar zijn op 28 maart. Ruud en Jettie zullen op een later tijdstip alsnog verkiesbaar zijn voor het bestuur.

Uiteraard zullen wij u tijdig op de hoogte stellen van een nieuwe datum voor deze uitgestelde ALV.

We wensen iedereen een fijn weekend,
het Bestuur van de VNS

Kennisgeving

Belangrijke mededeling

Indirect heeft ons het nieuws bereikt dat Noud Holthuisen is overleden. Een markant VNS-lid is van ons heengegaan. Het bestuur wenst de nabestaanden veel sterkte met dit verlies.

Fokoverleg

Belangrijke mededeling

Aanstaande zaterdag is het fokoverleg om 14.00u in Nieuwegein. Het terrein naast de KV is te nat om op te parkeren (+ deels gereserveerd voor KV medewerkers). Parkeren graag op de grote parkeerplaatsen naast de brug, en bij de overige gelegenheden (P op het kaartje). Niet op het gras (X op het kaartje) u zult verzocht worden uw auto dan te verplaatsen.

Heeft u zich nog niet opgegeven en bent u wel van plan te komen? Meldt u svp aan via secretariaat@schapendoes.nl
Tot zaterdag!

Fokoverleg 29 februari

Belangrijke mededeling

Zaterdag 29 februari aanstaande organiseert de VNS een fokoverleg.

Tijdens dit overleg presenteren het bestuur en de fac twee voorstellen voor aanpassing van ons Verenigings Fok Reglement: de introductie van Mean Kinship, en herziening van de regels omtrent het fokken met diverse oogziekten. Bij het opstellen van deze beleidsvoorstellen hebben wij ons uitgebreid laten adviseren door diverse specialisten en wetenschappers van de Universiteit van Utrecht en de Wageningen Universiteit. Het bestuur en de fac zijn er van overtuigd met deze voorstellen verdere stappen in de goede richting van verantwoord populatie beheer te zetten.

Voorafgaand aan de voorstellen en de mogelijke discussies hierover, geeft Marjoleine Roosendaal een lezing over de schadelijke gevolgen van teveel uitsluiten in de fokkerij. Werkzaam als hoofdredacteur van een kynologisch maandblad, heeft zij haar sporen verdiend als wetenschapsjournalist, met als specialisatie fokkerij en genetica. Marjoleine is al jaren actief betrokken bij het fokkerijbeleid van met name numeriek kleine rassen, die door hun aantallen in de problemen komen en geeft landelijk lezingen over fokbeleid en fokkerij. Zij adviseert bij fokbeleid gericht op het verbreden van de genetische diversiteit. Verder is haar naam bekend bij iedereen die iets van de kleuren of vachten van honden wil weten. Marjoleine schrijft o.a. over de fokprojecten, de mogelijkheden, de ziektes en de dingen waar mensen zich wel of juist geen zorgen over hoeven te maken.

Tijdens het fokoverleg hopen wij overeenstemming te bereiken welke voorstellen voor het VFR ter stemming voorgelegd kunnen worden op de ALV van 28 maart. Hierbij nodigen wij onze leden uit om naar het fokoverleg te komen en met ons van gedachten te wisselen. Uiteraard hopen we daarna ook dat u bij de ALV aanwezig zult zijn om te stemmen, o.a. over het fokbeleid.

Wilt u uw aanwezigheid op het fokoverleg a.u.b. kenbaar maken via secretariaat@schapendoes.nl? Ter voorbereiding sturen wij u dan de twee voorstellen voor wijzigingen in het VFR. We rekenen op een grote opkomst!

 

Fokoverleg: ALV:
29 februari 28 maart
14.00u 13.30u
KV Nieuwegein De Camp
Galecopperzoom 3 De Bosrand 15-17
3437 PJ Nieuwegein 3931 AP Woudenberg

 

De FAC en het Bestuur

Fotogalerij KCM 2019

Galerij

Zondag 24 november 2019 werd er in Beusichem de jaarlijkse Kampioenschapsclubmatch gehouden. Hieronder een impressie van deze geslaagde dag. Met dank aan Ruud en Rianda de Mönnink voor de foto’s.

Aandenkens voor kampioenen

Belangrijke mededeling

Wanneer u met uw schapendoes een FCI-OB1, -II of –III diploma hebt behaald, een Uithoudingsvermogen (U.V.) of Verkeerszekere Hond (V.Z.H.) proef met goed gevolg hebt afgelegd, dan kunt u een kopie van het diploma opsturen aan het secretariaat.

Beoefent u met uw does de behendigheidssport op wedstrijdniveau en bent u gepromoveerd naar de B-1, B-2 of C-klasse? Ook dan kunt u een kopie van dit resultaat insturen.

U bent meer een ‘showmens’ en als resultaat van dit tentoonstellingsbezoek is uw schapendoes Nederlands kampioen geworden of Wereldkampioen, Jeugd- of Veteranenkampioen? Laat het ons weten met een kopie van het officiële diploma en een mooie, duidelijke foto van uw does.

Deze inspanningen zijn een beloning waard. De prachtige aandenkens op naam worden tijdens de ALV op 28 maart 2020 uitgereikt. Het spreekt vanzelf dat u daar dan verwacht wordt om uw aandenken in ontvangst te nemen.

Stuur uiterlijk vóór 31 januari 2020 deze kopieën c.q. promotiebevestiging en een foto van u en uw hond, met vermelding van naam en roepnaam van de hond naar het Secretariaat, Marjolein Flobbe. Na deze datum binnengekomen kopieën worden pas weer in 2021 in behandeling genomen. 

De diploma’s dienen te zijn verstrekt door de Raad van Beheer. Voor de kampioenen is het noodzakelijk een kopie te sturen van de brief van de Raad van Beheer, waarin de titel bevestigd wordt.

 Helaas kunnen we diploma’s voor andere titels en behaald bij andere instanties, niet belonen.

KCM 2019

Belangrijke mededeling

We hebben afgelopen zondag, 24 november, een fantastische dag gehad in Beusichem. Een leuk show, prima honden, gezellig publiek en leuke stands. Het was een geslaagde dag! Alle vrijwilligers, deelnemers en natuurlijk de keurmeesters heel hartelijk dank voor deze fijne dag! Hieronder de uitslagen:

Reuen Keurmeester dhr. W. Knickmeier
Jongste Puppyklas 1 Embee Xelly van het Molengat 3B
2 Groucho Odi van de Jonkstee BESTE JONGSTE PUP 1VB 
3 Hopla Baker van Wietse Sebastiaan 2VB 
Puppyklas 4 Amor Vaya van de Rietveldsche Vaart 1VB 
5 Biebelebons Baccio 4VB 
6 Boris B
7 Byasa Bob van de Vlinderdoes 3VB 
8 Byasa Quindi van de Vlinderdoes B
9 Twinflowers Summer Trolliifolium 2VB 
Jeugdklas 10 Bae Silke van het Molengat ZG 
11 Frits G
12 Xep Odi van de Brederwiede 1U 
13 Youp Banjer Foppe van de Brederwiede 3ZG 
67 Xavi Sammie Odi van de Brederwiede 4ZG
71 Broeshopper’s Moos Mcdonald 2U
Tussenklas 14 Beppo von den Hauselfen 2U
15 Betoos Goos Parel van Vreeswijk 4ZG 
16 Twinflowers Sir John Betjeman 3ZG
17 Whenever Wherever des Uns et des Autres 1U
Open klas 18 Coach Kwiebus van Wietse Sebastiaan U
19 Fanica Flotte Willebaz Frodo 1U 
20 Foppe van de Seven Aeren U
21 Funs van Wietse Sebastiaan 4U 
22 Mischief in Motion’s Fly Floz Siep 2U 
23 Skiere Lys Bob van Elsan’s Nust U
24 Yari Liselotte van het Molengat 3U 
Fokkersklas 25 Twinflowers Il Tasso Az Tobi RES CAC 1U 
Kampioensklas 26 Fanica Bazil Tinkamaro Bacardi BOS CAC 1U 
27 Fozzy Bouke van Wietse Sebastiaan  4U
28 Mc Marras Rasta Xaymaca 2U
29 Ons Vrolijk Doesje Odi van Anton 3U 
Veteranenklas 30 Fanica TipTop Tjano 1U 
Teven Keurmeester mw. G.M.L. de Wit-Bazelmans
Jongste Puppyklas 31 Elaine Xelly van het Molengat 1VB 
32 Gentle Feya van de Jonkstee 2VB
33 Goosje Moos Feya van de Jonkstee 4VB
34 Hoppa Huppie van Wietse Sebastiaan VB 
35 Ozewiezekatja van Deerne Dartel 3VB
Puppyklas 36 Bond Girl des Uns et des Autres 2VB
37 Byasa Yara van de Vlinderdoes 4VB
38 Humbledoes J CT Isetta 3VB
39 Twinflowers Summer Wahatoya BESTE PUP 1VB 
Jeugdklas 40 Dancing Cloud Palestrina 1U 
41 Xiva Jessie van de Brederwiede 3ZG 
68 Dancing Cloud Papperlapapp 2U 
Tussenklas 42 Fanica Isa AjJac IÁsta M
43 Gina L’Amorosa van Wietse Sebastiaan 3ZG
44 Karlotta vom Zollernblick 2U 
45 Mila Ma Belle Does G
46 Zimbalist des Uns et des Autres BOB CAC 1U
Open klas 47 Brecht Ninke Fân e Wâldblaffers ZG
48 Broeshopper’s Noganders 2U
49 By Frost Fiore Fortunato Ferrari 1U
50 Noganders’ Suus de la Vallee du Doux 4U
51 Rotterdamse Eelke van de Groene Steen G
52 Wiesje Elcke van de Brederwiede ZG 
69 Anonymous Doesquetaire 3U
Fokkersklas 53 Aglia Tau Tara van de Vlinderdoes RES CAC 1U 
54 Caline Wirbelwind Qu van de Trapmakers 4U 
55 Remix Tipper van ’t Geuzenheim 2U 
56 Roxroro’s Gravin Bibi Bonni 3U 
Kampioensklas 57 By Frost Italian Ice Cream 1U
58 Fanica Dejlige Ynno Dorthea 5U
59 Fibby Caatje Tequila Slomar Tuft 2U
60 Pippa Pepper van ’t Geuzenheim 3U 
Veteranenklas 61 Caatje Lauke van de Korte Toren 3U 
62 Chablis II de la Vallée du Doux 4U
63 Daja’s Doesje Femke Meike U
64 Fanica Tinka Tulipa 2U 
65 Jursyes BESTE VETERAAN 1U 
66 Roxroro’s Arena Nicky Chakira U
70 Dancing Cloud G’s Zinderella Rockefeller U
Koppelklas 30 Fanica TipTop Tjano 1
64 Fanica Tinka Tulipa

Wisselbekers:

Beste puppy:       39 Twinflowers Summer Wahatoya
Backxbeker:  46 Zimbalist des Uns et des Autres
beste uit de jeugdklas en tussenklas
Flevotrofee: 25 Twinflowers Il Tasso Az Tobi
beste reu uit de fokkersklas
Van ’t Ruinerveldtrofee: 53 Aglia Tau Tara van de Vlinderdoes
beste teef uit de fokkersklas
Cado Cadetje Trofee: 26 Fanica Bazil Tinkamaro Bacardi
beste reu of teef in de kampioensklas
Voorhoevetrofee:  65 Jursyes
beste van de Veteranenklas
Bluk Trofee: 30 Fanica TipTop Tjano & 64 Fanica Tinka Tulipa
beste koppel (reu/teef van dezelfde eigenaar)
Beste reu 26 Fanica Bazil Tinkamaro Bacardi
Beste teef 46 Zimbalist des Uns et des Autres
Flairamy’s Trofee: 46 Zimbalist des Uns et des Autres
beste v.d. clubmatch
Roel van Veen Wisselprijs:  26 Fanica Bazil Tinkamaro Bacardi
beste hond van het andere geslacht

Geslaagden Keurmeestersexamen Nederlandse Schapendoes

Belangrijke mededeling

Zaterdag 7 september zijn 6 van de 7 kandidaten geslaagd voor het keurmeestersexamen Nederlandse Schapendoes. De geslaagden zijn:
Saturday September 7th, 6 of the 7 candidates have passed their judging exam for the Dutch Schapendoes. The succesful candidates are:

Diana Striegel-Oskam

Marjolein Flobbe

Miriam Zegers-Zandee

Liliian van Waardenburg-de Bruin

Anita van Bussel-Tersteeg

Jos Dekker

Het bestuur is heel trots op alle kandidaten. We danken de examinatoren Jan de Gids en Anne-Marie Beenen hartelijk voor hun hulp, en natuurlijk alle handlers van de honden die hun tijd en Schapendoes beschikbaar stelden gedurende het examen traject.
The board is very proud of the candidates. We thank the examiners Jan de Gids and Anne-Marie Beenen. And above all we thank the handlers of the Schapendoezen who made themselves and their dogs available for the Schapendoes education and exam.

Fokkersoverleg 19 oktober 2019 gaat niet door!

Belangrijke mededeling

Helaas heeft het bestuur moeten besluiten het al aangekondigde fokoverleg van zaterdag 19 oktober te moeten verschuiven naar voorjaar 2020.
Een exacte datum en locatie volgt zo snel mogelijk.
De reden hiervoor is dat buiten onze macht ZooEasy vertraging heeft opgelopen met het bouwen van de Mean Kinship module voor Doesdata.
Deze zou in juli gereed zijn voor ons maar is helaas vertraagd tot oktober.
Testen en implementeren van de functionaliteit kunnen wij dan helaas niet gedegen afronden voor het fokoverleg.
Uiteraard zullen wij niet wachten met het invoeren van Mean Kinship in ZooEasy tot het voorjaar maar een goed overleg over het gebruik en de effecten hiervan zal wat later plaats vinden.
We houden u zo goed mogelijk op de hoogte.

Fokker Ondersteuning

Belangrijke mededeling

Als overkoepelende organisatie voor alles dat met houden van honden te maken heeft, vindt de Raad van Beheer het verantwoord fokken van gezonde en sociale honden erg belangrijk. Daarom ondersteunt de Raad van Beheer de verantwoorde fokkers van stamboomhonden graag bij het fokken van een nest stamboompups.

Voor ondersteuning bij het verantwoord fokken kun je als Schapendoesfokker natuurlijk terecht bij de Vereniging de Nederlandse Schapendoes. Mocht je ook graag met fokkers buiten ons ras in contact komen of heb je gewoon behoefte aan extra ondersteuning in je omgeving dan kun je terecht bij de Raad van Beheer Fokker Ondersteuning
www.houdenvanhonden.nl/fokkerondersteuning

Allemaal Bedankt!!

Belangrijke mededeling

Het bestuur wil alle aanwezigen, keurmeesters Jan de Gids en Rob Douma, stagaires en aspirant-keurmeesters, workshopgevers en standhouders, alle vrijwilligers en last but not least de KC Arnhem heel hartelijk danken voor wederom een geweldige Jonge-Hondendag. Binnenkort meer foto’s. Heel graag tot ons volgende evenement.

DE NATIONALE – 2019

Belangrijke mededeling

Op zaterdag 29 juni 2019 is de 3e CAC show voor de Nederlandse Hondenrassen in de Hanzehal Zutphen.

Nederland heeft negen Nationale hondenrassen die erkend zijn door de Raad van Beheer, waaronder de Nederlandse Schapendoes. Momenteel gaan de Drentse Patrijshonden ruim aan kop met inschrijvingen, de Schapendoezen bungelen wat in de middenmoot. Komt op mensen, schrijf uw Schapendoes in!

Inschrijfgelden:

1e hond € 40.00
2e hond en volgende honden € 32.50
Jongste puppyklas en puppyklas € 25.00
Online inschrijving met online betaling: https://nhsn.nl/inschrijven-nationale/
Keurmeester voor de Nederlandse Schapendoes: mw. F (Ricky) Lochs-Romans

Openingstijden en programma

Opening Hanzehal Zutphen 08:00 uur
Aanvang keuringen 10:00 uur
Erekeuringen 14:30 uur
Einde DE NATIONALE 17:30 uur
Toegang voor bezoekers is gratis!

Aanmelden Nieuwsbrief

Belangrijke mededeling

Binnenkort start de VNS met het regelmatig verzenden van een nieuwsbrief. Deze zal een aanvulling zijn op de website, ons verenigingsblad en Facebook, géén vervanging. We hopen op deze manier snel en direct contact te onderhouden met de leden. Leden kunnen zich abonneren via secretariaat@schapendoes.nl

Maximaal toegestane IC aangepast.

Belangrijke mededeling

Het bestuur heeft, conform haar bevoegdheid, besloten het maximaal toegestane IC voor aangevraagde combinaties met ingang van 1 december 2018 te stellen op 31. Dit naar aanleiding van de lezing van dr. Windig gehouden op 27 oktober j.l.

 

Verslag Fokkersbijeenkomst 27 oktober 2018

Belangrijke mededeling

Op 27 oktober hebben we ons fokkersoverleg gehouden in Woudenberg. Dhr. Jack Windig en studente Lobke Stilting waren uitgenodigd om hun onderzoek naar de Schapendoes populatie te presenteren. Het bestuur had de Wageningen University & Research (WUR) gevraagd om een onderzoek te doen en advies te verstrekken voor ons fokbeleid. De lezing van dhr. Windig was, in het belang van de populatie, toegankelijk voor leden en niet-leden. De presentatie van dhr. Windig is beschikbaar via de links bij dit artikel, evenals de thesis van Lobke Stilting. De onderzoeksgegevens zullen verder met de ISF en onze zusterverenigingen worden gedeeld en er zal worden getracht internationale samenwerking te bereiken qua fokbeleid.

Dhr. Windig heeft een algemene inleiding gegeven over zijn werk bij de WUR en over wat populatie beheer precies is. Hij heeft uitgelegd waarom het nodig is hier aandacht aan te schenken. Hij gaf een spoedcursus over DNA, IC en inteelt. Daarbij spitste hij toe op waarom inteelt een groot risico is in de huidige fokkerij. Hij heeft uitgelegd wat je kunt doen om inteelt te voorkomen en welke methodes de WUR heeft onderzocht voor het onderzoek, en welke methode het meeste effect heeft. Dhr. Windig heeft uitgelegd hoe de Schapendoes populatie op dit moment is samengesteld en wat de veranderingen over de jaren zijn geweest. Hij gaf aan dat ons ras over een van de meest complete stamboeken beschikt die hij ooit heeft gezien, dus we kunnen de onderzoek data als zeer betrouwbaar beschouwen.

In het kort vertelde hij dat de Schapendoes populatie er redelijk voor staat, lang niet zo slecht als andere rassen, maar het kan altijd beter. De fokmaatregelen tot nu hebben gewerkt, maar dit is geen reden om achterover te leunen en verder niets te doen. Problemen gerelateerd aan inteelt komen dan sneller op ons af dan ons lief zal zijn, voorkomen is beter dan genezen.

Het maximale IC per combinatie zoals we dat momenteel hanteren (max 30) heeft op korte termijn (de eerste 20 jaar) effect op het laag houden van de inteelttoename per generatie. Dhr. Windig heeft uit de doeken gedaan dat we dat onder de 0,5% stijging moeten houden om de populatie gezond te houden. Op langere termijn heeft werken met Mean Kinship (verwantschap) een beter effect, dan stijgt de inteelt in de populatie nog minder snel. Windig zal uitzoeken met Zooeasy wat de mogelijkheden zijn om deze cijfers per hond te kunnen berekenen, voor de gehele populatie. Een combinatie van beide methodes is nog meer aan te bevelen. Verder geeft hij aan dat we ons moeten realiseren dat fokken emotie is, en dat belangen van de individuele fokker niet altijd gelijk zijn aan die van het populatie belang. Voor het populatie belang draait alles om zoveel mogelijk fokdieren te gebruiken, vervolgens de fokdieren met een lage verwantschap aan de populatie, en eventueel dan daarnaast ook ouderdieren in een combinatie met een zo laag mogelijke verwantschap aan elkaar. Verder is dhr. Windig van mening dat je pas moet gaan testen op een aandoening als iets een probleem lijkt te worden in de populatie, en dan moeten alle honden getest worden (niet alleen fokdieren) om na analyse van de onderzoeksdata die er daarna is, te bepalen of en wat voor maatregelen moeten worden genomen. Voorkomen moet worden dat er veel te veel honden worden uitgesloten voor de fokkerij. Het gebruik van DNA-analyse voor de fokkerij biedt volgens dhr. Windig voordelen indien de stambomen niet compleet zijn of veel fouten bevatten. Bij ons zal dit niet veel toevoegen.

Het bestuur heeft de aanwezigen het volgende voorstel gepresenteerd als nieuwe optie voor fokbeleid:
– Reuen maximaal 3x per 24 maanden laten dekken (nationaal en internationaal).
– Gaan werken met Mean Kinship.
– Max. IC per combi verhogen van 30 naar 31.

Daarnaast zou het bestuur willen starten met het geven van meer opleiding en voorlichting aan haar leden. Te denken valt aan meer verdieping in populatiegenetica, een fokkerscursus en dekreuenbegeleiding. Geïnteresseerden om hieraan mee te werken kunnen zich melden bij het bestuur. Leden kunnen, indien gewenst, naar het bestuur reageren met alternatieve opties dan de gepresenteerde, welke dan ter overweging zullen worden genomen.

De commissie populatie onderzoek
Irma Thissen en Marjolein Flobbe

Bijlagen:

Inteeltbeheersing Schapendoes
Thesis Lobke Stilting Nederlandse Schapendoes

Vacature FAC-lid.

Belangrijke mededeling

Vind je de Nederlandse Schapendoes het leukste hondenras dat er is?
Vind je de gezondheid van ons ras erg belangrijk?
Lijkt je het leuk sparringpartner te zijn voor ervaren maar ook onervaren fokkers die op zoek zijn naar de perfecte reu voor hun teefje?
Lijkt het je geweldig om nestbezoeken bij 6 weken oude puppies te doen?
Wil je betrokken zijn bij het organiseren van de Jonge-Hondendag en inventarisaties?

Dan is het Bestuur op zoek naar jou!

Binnen de Fok Aangelegenheden Commissie (FAC) is een plaats vrij gekomen voor een nieuw enthousiast FAC-lid.
Heb je interesse of wil je meer informatie, neem dan contact op met Irma Thissen via fac@schapendoes.nl of telefonisch 06-23917650 (gelieve na 19.30 uur bellen).

Special news for the members of “Vereniging de Nederlandse Schapendoes” living abroad

Belangrijke mededeling

In the general meeting of march 2018 it is decided to give our members abroad the opportunity to receive our magazine either by email as a PDF or like usual as a paper magazine. If you choose to receive our magazine by email (PDF) your contribution will change as well.

As the postage costs for sending a magazine are high we can save the postage costs by sending the magazine by email. If you choose this option you will pay € 32,50 as yearly membership fee (like the members in the Netherlands). If you choose to receive the paper magazine like usual by mail the membership fee remains the same for you – € 47,- .

The choice is yours but please send your decision preferable as soon as possible but at the latest within two weeks because the contribution letters will already be sent next month.

Just send an email to: penningmeester@schapendoes.nl mentioning your name and address and paper magazine or PDF.

Thank you for your co-operation

Nel Voerman
Penningmeester VNS

Enquête

Belangrijke mededeling

Vriendelijk verzoek van de FAC:
Heeft u een schapendoes, geboren in 2014?

Wilt u dan de enquête invullen? Het kost u maar een paar minuutjes en wij zijn blij met uw informatie.

Alvast hartelijk bedankt.

 

Oproep van de Vakantiebemiddeling

Belangrijke mededeling

Hallo, ik ben Simone Ypkemeule en probeer de vakantiebemiddeling te verzorgen voor leden van onze vereniging.
Bij het zoeken naar een vakantieadres wordt veel geprobeerd te kijken naar adressen ‘in de buurt’.
Er zijn echter erg weinig beschikbare plekken en is er dringend behoefte naar meerdere opvangplekken, zodat we degenen, die zich hebben opgegeven niet overladen met verzoeken.
Het is de bedoeling, dat hiervoor een kleine vergoeding wordt gegeven. Natuurlijk is de hond ingeënt en neemt ook zijn eigen eten en paspoort mee.
Meestal komt er een aantal aanvragen binnen voor de periode in de schoolvakantie(s), maar soms ook er buiten.
Heb je plek aan het begin of eind van een vakantie? Lijkt het je leuk om een does op te vangen voor mensen die tussentijds ergens naar toe gaan waar hun eigen does niet mee naar toe kan? Geef je dan op!
Dus bij dezen: Wie wil er een does bij, voor een paar weekjes in het jaar?
Geef je op en stuur een mail!
Met vriendelijke groet,
Simone
vakantie@schapendoes.nl

Informatiebrief m.b.t. ECVO oogonderzoek

Belangrijke mededeling

Het oogonderzoek op erfelijke afwijkingen en de notering van de resultaten ervan is geen statisch gebeuren. Veranderingen kunnen optreden. Dit moeten alle betrokkenen (eigenaars/fokkers, rasverenigingen én de panelleden) beseffen.

Voortschrijdend inzicht heeft de Hereditary Eye Disease Committee (HED) van de ECVO in 2016 doen besluiten tot het doorvoeren van enkele principiële wijzigingen in het ECVO-onderzoek op erfelijke oogafwijkingen en de wijze van noteren van de resultaten. In verband met de verwerking in datasystemen wordt wel steeds getracht het aantal wijzigingen in het noteringssysteem zo beperkt mogelijk te houden.

In deze PDF vindt u de belangrijkste wijzigingen (met een beknopte uitleg): ECVO wijzigingen in scheme 20160829

Oproep aan alle dekreu-eigenaren

Belangrijke mededeling

De FAC wil uw gegevens als dekreu-eigenaar op de dekreuenlijst verder actualiseren en uitbreiden met de moderne communicatiegegevens zoals telefoonnummers en e-mailadressen.
Hiervoor is de medewerking van u als dekreu-eigenaar nodig.

De FAC verzoekt alle dekreu-eigenaren hun huidige (eigenaar-)gegevens (naam, adres, woonplaats) op de dekreuenlijst te controleren op correctheid en onjuistheden door te geven aan de FAC. Ook wil de FAC graag uw telefoonnummers (vaste nummers en/of mobiele nummer) en e-mailadressen ontvangen. Tevens wordt u verzocht, voor zover u dat nog niet gedaan heeft, een recente foto van uw dekreu(en) in te leveren.

Alvast onze hartelijke dank voor uw medewerking.

De gegevens kunnen verzonden worden via de mail : fac@schapendoes.nl of schriftelijk naar Margot Smeenge, Meeuwenweg 9, 7938 PR Nieuw Balinge.