Lidmaatschap

Ledenadministratie

Ruud de Mönnink
T:
E: ledenadministratie@schapendoes.nl

Penningmeester

Ruud de Mönnink
E: penningmeester@schapendoes.nl

De kosten van het lidmaatschap bedragen

Entree geld (eenmalig) €  6,00
Lid € 32,50
Gezinslid € 16,25
1 ½ jaar (zie onder) € 48.75
Lid België € 42,00
Lid overige landen € 47,00

Na aanmelding via onderstaand formulier ontvangt u een factuur met uw lidmaatschapsnummer en het laatste nummer van ons Verenigingsblad. Na ontvangst van de contributie en het entreegeld wordt u als aspirant-lid ingeschreven. In het eerstvolgende Verenigingsblad worden de gegevens van aspirant-leden gepubliceerd. De leden kunnen binnen 14 dagen na het verschijnen bezwaar maken bij het bestuur tegen een aangevraagd lidmaatschap. Als er geen bezwaren zijn ingebracht wordt u definitief lid. Het lidmaatschap incl. Verenigingsblad bedraagt € 32,50 per jaar. Eenmalig bent u € 6 entreegeld verschuldigd.

Als u na 30 juni lid wordt en tegelijk het lidmaatschap voor het volgende jaar betaalt, bent u voor 1 ½ jaar lidmaatschap € 48,75 plus € 6 entreegeld, is € 54,75 verschuldigd.

Naast het Verenigingsblad wat u 4x per jaar ontvangt, verstuurt de Vereniging ook met enige regelmaat een nieuwsbrief. Hierin houden we u bijvoorbeeld op de hoogte van nieuws, de agenda, verwijzen we naar nieuwe artikelen op de website en Facebook of kondigen we het nieuwe blad aan. De nieuwsbrief wordt als PDF via email verstuurd. U kunt u gratis aanmelden via nieuwsbrief@schapendoes.nl.

Uiteraard is het te allen tijde mogelijk weer uit te schrijven.

CONTRIBUTIE

Uitsluitend betalen via bankrekeningnummer NL26INGB0001889500
t.n.v. Vereniging de Nederlandse Schapendoes.
Bij betaling via internet bankieren s.v.p. uw adres vermelden.
U dient de door u verontschuldigde contributie vóór 1 januari over te maken onder vermelding van uw lidnummer. Dit nummer kunt u vinden op het adreslabel van het verenigingsblad.

ADRESWIJZIGING

U kunt eenvoudig uw adreswijziging doorgeven aan de ledenadministratie middels het formulier: Adreswijziging

OPZEGGING LIDMAATSCHAP

Indien u het lidmaatschap op wilt zeggen kan dit vóór 1 december van het lopende jaar middels het formulier: Opzeggen lidmaatschap.

  Aanmelden nieuw lid

  Hieronder kunt u uw gegevens kwijt. Druk op Verstuur om uw aanmelding te verzenden.

  Aanhef *:
  Dhr.Mevr.
  Naam*:
  Adres*:
  Postcode*:
  Plaats*:
  Land :
  Telefoon*:
  Email* :

  Wenst zich in te schrijven als van de Vereniging "de Nederlandse Schapendoes".

  * verplicht


  Wet Bescherming Persoonsgegevens

  De gegevens zoals boven ingevuld zijn, zullen worden verwerkt in de ledenadminstratie van de Vereniging “De Nederlandse Schapendoes”. Zij zullen ter beschikking worden gesteld aan de leden van de vereniging. Zij zullen slechts ter beschikking worden gesteld aan anderen (niet leden) voor zover dat wettelijk verplicht is of na toestemming van het bovenstaande lid.

  Toestemming:
  Ja, ik geef toestemming om mijn gegevens ter beschikking te stellen aan anderen zoals hierboven is aangegeven.