Lidmaatschap

Ledenadministratie

Douwe Baars
E: ledenadministratie@schapendoes.nl

Penningmeester

Gerard Duits
E: penningmeester@schapendoes.nl

De kosten van het lidmaatschap bedragen

Entree geld (eenmalig) €  6,00
Lid € 32,50
Gezinslid € 16,25
1 ½ jaar (zie onder) € 48.75
Lid buitenland € 47,00

Na aanmelding via onderstaand formulier ontvangt u een factuur met uw lidmaatschapsnummer en het laatste nummer van ons Verenigingsblad. Na ontvangst van de contributie en het entreegeld wordt u als aspirant-lid ingeschreven. In het eerstvolgende Verenigingsblad worden de gegevens van aspirant-leden gepubliceerd. De leden kunnen binnen 14 dagen na het verschijnen bezwaar maken bij het bestuur tegen een aangevraagd lidmaatschap. Als er geen bezwaren zijn ingebracht wordt u definitief lid. Het lidmaatschap incl. Verenigingsblad bedraagt € 32,50 per jaar. Eenmalig bent u € 6 entreegeld verschuldigd.

Als u na 30 juni lid wordt en tegelijk het lidmaatschap voor het volgende jaar betaalt, bent u voor 1 ½ jaar lidmaatschap € 48,75 plus € 6 entreegeld, is € 54,75 verschuldigd.

Voor buitenlandse leden is het mogelijk het blad tegen gereduceerd tarief digitaal te ontvangen (ivm de hoge post kosten). Neem hiervoor contact op met de penningmeester.

Naast het Verenigingsblad wat u 4x per jaar ontvangt, verstuurt de Vereniging ook met enige regelmaat een nieuwsbrief. Hierin houden we u bijvoorbeeld op de hoogte van nieuws, de agenda, verwijzen we naar nieuwe artikelen op de website en Facebook of kondigen we het nieuwe blad aan. De nieuwsbrief wordt als PDF via email verstuurd. U kunt u gratis aanmelden via nieuwsbrief@schapendoes.nl.

Uiteraard is het te allen tijde mogelijk weer uit te schrijven.

CONTRIBUTIE

Uitsluitend betalen via bankrekeningnummer NL26INGB0001889500
t.n.v. Vereniging de Nederlandse Schapendoes.
Bij betaling via internet bankieren s.v.p. uw adres vermelden.
U dient de door u verontschuldigde contributie vóór 1 januari over te maken onder vermelding van uw lidnummer. Dit nummer kunt u vinden op het adreslabel van het verenigingsblad.

Inschrijfformulier VNS

ADRESWIJZIGING

U kunt eenvoudig uw adreswijziging doorgeven aan de ledenadministratie middels het formulier: Adreswijziging

OPZEGGING LIDMAATSCHAP

Als u het lidmaatschap op wilt zeggen kan dit vóór 1 december van het lopende jaar middels het formulier: Uitschrijfformulier